№ 2482 від 14.07.2020
Голові Верховної Ради України
Д.О. Розумкову

Голові Комітету ВРУ
з питань гуманітарної та інформаційної політики
ПОТУРАЄВУ М.Р.
 
Голові Комітету ВРУ
з питань цифрової трансформації
КРЯЧКУ М.В.
 
Голові Комітету ВРУ з питань свободи слова
ШУФРИЧУ Н.І.

Народним депутатам України -ініціаторам законопроєкту:
 
Кравчук Є.М.
Кабанову О. Є.
Рябусі Т.В.
Богуцькій Є.П.
Бобляху А.Р.
Нальотову Д.О.

ПОЗИЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ
щодо найскорішого прийняття проєкту Закону «Про медіа»
(від 02.07.2020 реєстр. № 2693-д) у першому читанні

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», як об’єднання провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створено з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа та Інтернет, висловлює свою позицію щодо підтримки у першому читанні проекту Закону «Про медіа» від 02.07.2020 реєстр. № 2693-д).
Вказаний Законопроєкт є вкрай очікуваним та важливим для індустрії і сподіваємося, що його прийняття буде сприяти розвитку галузі.
Дійсно, законодавство України у сфері телерадіомовлення є застарілим та відповідно до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, Україна взяла на себе зобов’язання привести у відповідність з правом ЄС правила та стандарти надання аудіовізуальних медіапослуг.
Під час доопрацювання декількох редакцій проєкту Закону було враховано чимало пропозицій та зауважень Телекомпалати.

Так, висловлюємо законодавцям вдячність за врахування наступних пропозицій:
– Знято обмеження для вільного розповсюдження в Україні іноземних лінійних мовників за ознакою мови.
– Переглянуто перелік програм, які є обов’язковими для включення в усі пакети.
– Надано можливість появи в Україні тематичних телевізійних каналів, що підвищує конкурентоспроможність вітчизняних медіа.
– Запроваджено поступове виконання квоти вітчизняних програм у пакетах провайдерів та каталогами на замовлення квоти української мови.
– Посилюється роль Регулятора, зокрема, можливість оперативно реагувати на порушення та вживати заходів з боротьби з піратством.
– Скасовуються прокатні посвідчення, запроваджується ліберальніша модель публічного реєстру фільмів.
– Підтримана необхідність встановлення публічності абонентських баз постачальників аудіовізуальних сервісів, яка реалізується через регулярну звітність та у відповідності до методики, яку буде затверджено Регулятором.
– Враховано, що провайдери аудіовізуальних сервісів не здійснюють редакційний контроль над змістом інформації та виключено норми, щодо відповідальності провайдерів сервісів за зміст програм, які ними ретранслюються.
– Інформування споживачів про зміни у наданні послуг здійснюється у порядку, який передбачено для постачальників електронних комунікаційних послуг, що забезпечить єдине правозастосування та є комфортним як для споживачів, так і постачальників послуг.
– Скасовано виключення для будинкових мереж щодо нерозповсюдження на них законодавства про медіа, а отже ліквідовано підґрунтя для зловживання та ухиляння від виконання законодавства.
– Врегулювано питання трансляції контенту, який містить декілька звукових доріжок та контент, що може завдати шкоду неповнолітнім.
– Залишено існуючі норми щодо строку зберігання програм тощо.
Проте, для подальшого прийняття Законопроекту у другому читанні, вважаємо, потребують доопрацювання наступні його положення, які є стратегічно важливими для успішного розвитку сфери медіа в Україні:
– Запровадження дієвого механізму регулювання іноземних медіа в Україні на принципах еквівалентного підходу в порівнянні з вітчизняними, перш за все щодо провайдерів аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення.
– Потребує виключення норма, якою передбачено заборону інвестувати у медіа підприємствам, які зареєстровані в офшорних зонах. Вважаємо, що така норма обмежує підприємницьку діяльність.
– Розширення переліку пакетів телеканалів тематичного спрямування, для яких передбачено виключення щодо обов’язкової квоти вітчизняних телеканалів.
– Доопрацювання норм щодо обмеження доступу операторами, провайдерами телекомунікацій до заборонених он-лайн медіа та виключення запропонованого доповнення до статті 39 Закону України «Про телекомунікцаії» в частині недопущення під час надання послуг доступу до Інтернет, послуг передачі даних з використанням телекомунікаційних мереж дискримінації користувачів послуг, у тому числі надання будь-якої переваги одним користувачам порівняно з іншими, залежно від змісту послуги, що надається, змісту та обсягу даних, які передаються, кінцевого обладнання користувача чи за іншою ознакою. Це питання потребує додаткового фахового обговорення з Комітетом Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та профільними асоціаціями.

Враховуючи вищенаведене, Асоціація «Телекомунікаційна палата України» підтримує проєкт Закону «Про медіа» на умовах його доопрацювання до другого читання з урахуванням висловлених зауважень.
Тому, просимо Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики створити Робочу групу з доопрацювання Законопроєкту до другого читання із залученням представників нашої Асоціації.

З повагою

Т.Попова, Голова Ради асоціації

KPI_TelPU2020#1