Лист від 15.09.2020 № 2500

Державна регуляторна служба України

Щодо Рішення НКРЗІ № 335 від 01.09.2020

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій, висловлюючи свою повагу, звертається до Державної регуляторної служби України (далі – ДРС) з приводу наступного.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) на своєму засіданні приняла рішення № 335 від 01.09.2020 Про схвалення проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку» (далі – Проект рішення), який було направлено на погодження в ДРС.

Проектом рішення передбачено зниження розрахункових такс за термінацію трафіку на телекомунікаційних мережах операторів рухомого (мобільного) зв’язку (далі – Такса) з 0,12 грн./хв. до 0,10 грн./хв. з 2021 року та до 0,08 грн./хв. з 2022 року.

Відповідно до європейської практики та з метою розвитку галузі телекомунікацій, НКРЗІ поступово знижує Такси починаючи з 2015 року з існуючих на той момент 0,36 грн./хв. до нинішніх 0,12 грн./хв. Відповідно до даних, отриманих НКРЗІ від операторів, регулювання та зменшення Такс має позитивний вплив на розвиток галузі та не знижує її прибутки:

  • з 2017 по 2019 рік обсяг міжмережевого трафіку (оптова вартість якого є предметом регулювання) збільшився на 7,5 млрд. хв., тобто більше ніж на 40%;
  • доходи всіх операторів рухомого (мобільного) зв’язку на оптовому ринку термінації склали 1,51 млрд. грн. в 2019 році. При цьому витрати всіх операторів на цьому ринку також складають 1,51 млрд. грн.. При зменшенні доходів галузі через зменшення Такс, на таку ж саму суму зменшаться і видатки. Баланс доходів та витрат на оптовому ринку термінації завжди є нульовим. Відповідно, зниження Такс до рівня собівартості не впливає на прибутки галузі;
  • з 2017 по 2019 рік загальні доходи галузі виросли на 10,64 млрд. грн..

Приведена собівартість послуги термінації на мережі рухомого (мобільного) зв’язку становить близько 0,03 грн./хв. Зниження Такс до рівня собівартості є необхідним кроком на шляху до усунення перешкод для розвитку підприємництва в галузі телекомунікацій та розвитку чесної конкуренції на ній. Це підтверджується європейською практикою щодо регулювання Такс, а саме рекомендацією Європейської Комісії (ЄК) 2009/396/ЕС де зазначено, що ще до кінця 2012 року Регулятори країн ЄС повинні були знизити Такси до рівня собівартості, а після цього – навіть нижче собівартості, до рівня витрат, понесених ефективним оператором, бо «Високі ціни за завершення з’єднання повністю покриваються за рахунок більш високої плати за дзвінки для кінцевих користувачів. Враховуючи двосторонній характер доступу до ринків термінації, подальші потенційні проблеми конкуренції включають перехресне субсидування між операторами. Ці потенційні проблеми конкуренції є поширеними на ринках термінації трафіка як фіксованого,  так  і  мобільного  зв’язку.  Таким  чином,  беручи  до  уваги  спроможність та ціни суттєво вище собівартості, орієнтація на собівартість вважається найбільш належним втручанням для вирішення цієї проблеми у середньостроковій перспективі.»

Відповідно до п.10 розділу V Порядку установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 07.06.2016  № 295 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 р. за № 922/29052, НКРЗІ має право змінювати розмір Такс не більше ніж на 40% за один раз, тобто Такса може бути знижена не до 0,10 грн./хв, а до 0,08 грн./хв..

Рішення щодо зменшення Такс до рівня собівартості є повністю в межах компетенції НКРЗІ, послідовним та таким, що направлене на усунення перешкод для розвитку підприємництва в галузі телекомунікацій та відповідає кращім європейським практикам регулювання галузі. Виходячи із зазначеного, просимо ДРС підтримати зниження Такс до 0,08 грн./хв. починаючи з 01.01.2021 та подальше якнайшвидше приведення їх до собівартості 0,03 грн./хв.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                              Т.В. Попова