Лист ТелПУ від 13.11.2018 № 2331

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

                      

Щодо надання роз’яснення

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації було розроблено та розміщено для громадського обговорення проект рішення «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування» (далі – проект Порядку), а Рішенням НКРЗІ від 06.11.2018 № 577 схвалено.

Разом з тим, існує певна занепокоєність операторів фіксованого зв’язку щодо узгодженості застосування норм проекту Порядку з нормами інших нормативно-правових актів.

На наш погляд, норми Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених Рішенням НКРЗІ від 10.12.2009 № 1789 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2010 р. за № 19/17314) (далі – Ліцензійних умов) є неузгодженими з нормами, встановленими проектом Порядку.

Так проектом Порядку запропоновано у підпункті 4.1.1. наступні положення: «Маршрутизація трафіка голосової телефонії від/до кінцевого обладнання абонентів місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку може здійснюватися з використанням мереж рухомого (мобільного) зв’язку на договірних засадах та відповідно до законодавства». Таким чином, запропонованими змінами передбачається, що кінцеве обладнання абонента фіксованого зв’язку може бути підключене до радіомережі оператора мобільного (рухомого) зв’язку.» Таким чином послуга фіксованого зв’язку кінцевому абоненту в цьому випадку надається з використанням радіочастотного ресурсу.

Разом з тим, пунктом 3.40 Ліцензійних умов визначено, що для здійснення діяльності з використанням радіочастотного ресурсу суб’єкт господарювання повинен отримати відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом відповідно до вимог Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Аналогічні норми про необхідність отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом встановлені пунктом 3.40 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, що затверджені Рішенням НКРЗІ від 29.07.2010 № 348 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 р. за № 688/17983).

Слід зазначити, що реалізація рішення, передбаченого підпунктом 4.1.1 проекту Порядку фактично означає передачу оператором рухомого (мобільного) зв’язку частини ресурсу власної базової станції оператору фіксованого зв’язку для організації каналу зв’язку з метою надання послуг абоненту, а отже, має ознаки передачі  прав на користування радіочастотним ресурсом України іншій фізичній або юридичній особі, що суперечить частині дев’ятій статті 33 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Виходячи з наведеного вище, просимо надати роз’яснення з наступних питань:

  1. У разі застосування схеми підключення, що встановлена у підпункті 4.1.1 проекту Порядку, чи буде вважатись надання послуг кінцевому споживачу фіксованого зв’язку передачею/використанням радіочастотного ресурсу оператором фіксованого зв’язку?
  2. У разі підключення кінцевого обладнання абонентів місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку із використанням мереж рухомого (мобільного) зв’язку, які показники якості будуть застосовуватись: як до мереж фіксованого зв’язку або як до мереж мобільного зв’язку?

Відповідь просимо надати у встановлений законодавством строк на адресу асоціації «Телекомунікаційна палата України».

З повагою,

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації

KPI_TelPU#4