Лист ТелПУ від 13.11.2018 № 2332

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Щодо надання роз’яснення 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації було розроблено та розміщено для громадського обговорення проект рішення «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування» (далі – проект Порядку), а Рішенням НКРЗІ від 06.11.2018 № 577 схвалено.

Разом з тим, існує певна занепокоєність операторів фіксованого зв’язку щодо узгодженості застосування норм даного документу з нормами інших нормативно-правових актів. На наш погляд є певні неузгодженості у застосуванні норм Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого Рішенням НКРЗІ від 01.06.2007 № 769 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20 червня 2007 р. за № 679/13946) (далі – Положення) та норм, запропонованих проектом Порядку.

Так, пунктом 9.3 Положення встановлено, що підтвердженням  дотримання строку задіяння  номерного ресурсу є інформаційний лист оператора про задіяння зазначеного ресурсу в установлені терміни, до якого додається завірена копія документа, що засвідчує факт приєднання телекомунікаційної мережі оператора до ТМЗК та відкриття на ТМЗК зазначеного номерного ресурсу. Таким  документом є акт виконання робіт зі встановлення взаємоз’єднання, який    підтверджує виконання операторами організаційних, технічних та  економічних вимог договору про взаємоз’єднання, проведення комплексних    випробувань щодо готовності мереж до функціонування та  відкриття  на  ТМЗК зазначеного номерного ресурсу.

Підпунктами 4.5.2 та 4.5.3 Положення визначено, що у дозволі про використання номерного ресурсу зазначаються:

4.5.2. Вид номерного ресурсу та призначення,  його ємність та територія використання.

4.5.3. Відомості  про ліцензію, на  підставі  якої виділено номерний ресурс, у тому числі номер, дата видачі та термін дії, вид діяльності та територія її здійснення.

В пунктах 5.6 – 5.8 та 6.4 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, що затверджені Рішенням НКРЗІ від 10.12.2009 № 1789 (далі – Ліцензійних умов) встановлено обов’язок оператора будувати АТС/ОПТС/АМТС та обов’язок щодо задіяння ним номерного ресурсу.

Таким чином, для задіяння номерного ресурсу необхідно встановити взаємоз’єднання з ТМЗК на території використання номерного ресурсу, вказаній у дозволі.

Пункт 3.7. Положення встановлює, що виділений номерний ресурс повинен бути задіяний у строк, визначений в дозволі. Строк задіяння номерного ресурсу встановлюється НКРЗІ і не може бути більшим ніж 3 роки з дня отримання  дозволу. Не задіяний в установлений дозволом строк номерний ресурс вилучається в оператора рішенням НКРЗІ.

Отже, процедура взаємоз’єднання є складним довготривалим процесом, розрахованим не менше, ніж на 2 роки, окремо по кожному отриманому дозволу в кожному населеному пункті, зазначеному в дозволі.

Разом з тим проектом Порядку в пункті 4.2.1 запропоновано,  що при дотриманні вимог цього Порядку і законодавства та за умови технічної можливості один вузол телекомунікаційної мережі (комутаційна станція) може забезпечувати з’єднання декількох місцевих телефонних мереж та/або зон нумерації.

При цьому такий вузол телекомунікаційної мережі може використовувати код СКС-7 мережевий або код СКС-7, який відповідає географічній зоні розміщення обладнання, та має виконувати функції комутаційного обладнання ОПТС/АМТС декількох місцевих телефонних мереж та/або зон нумерації. У цьому випадку маршрутизація всього трафіка здійснюється тільки через один вузол телекомунікаційної мережі (комутаційна станція) зі статусами ОПТС/АМТС.

Таким чином, запропонованими змінами проекту Порядку передбачається можливість демонтажу АТС/ОПТС, яке було побудоване та використовувалось для  взаємоз’єднання, створеного для підтвердження задіяння номерного ресурсу, отриманого для використання на певній території, вказаній у ліцензії та/або дозволі.

Виходячи з наведеного вище просимо надати роз’яснення щодо наступних питань:

  1. Що буде вважатись задіянням номерного ресурсу на території, вказаній у дозволі, якщо Акт виконаних робіт з встановлення взаємоз’єднання підтверджує виконання таких робіт в іншій географічній зоні, та з кодом СКС-7, що не відповідає зоні нумерації, вказаній у дозволі?
  1. Що буде вважатись підтвердженням задіяння номерного ресурсу у випадку перенесення обладнання АТС/ОПТС/АМТС в іншу зону нумерації, що встановлено п. 4.1.2 проекту Порядку?
  2. Чи є необхідність в отриманні коду СКС-7 відповідно до п. п. 3.7-3.9 проекту Порядку, а також у побудові вузла телекомунікаційної мережі в населеному пункті, що зазначений в дозволі на використання номерного ресурсу, у разі, якщо вузол розміщено в іншому регіоні або населеному пункті та ним заплановано забезпечення з’єднання декількох місцевих телефонних мереж та/або зон нумерації, в тому числі населений пункт, вказаний у дозволі,  як це зазначено в  п. 4.1.2 проекту Правил маршрутизації трафіку?

Разом з тим, вважаємо за необхідне взяти до уваги, що перелік умов, за якими оператори мають право відмовити один одному у переоформленні або розірванні договору про взаємоз’днання, у разі перенесення взаємоз’єднання на інший вузол телекомунікаційної мережі, як це дозволено п. 4.1.2 проекту Правил, не є вичерпним та/або потребує доопрацювання. Пропонуємо додатково розглянути можливість обговорення з представниками телекомунікаційного ринку змін до Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених Рішенням НКРЗ № 155 від 08.12.2005, щодо обмежень таких умов.

Відповідь просимо надати у встановлений законодавством строк на адресу асоціації «Телекомунікаційна палата України».

З повагою,

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації

KPI_TelPU#4