Під час аналізу проекту «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування», схваленого рішенням НКРЗІ від 06.11.2018 № 577, у Телекомпалати України виникли сумніви щодо узгодженості застосування норм проекту Порядку з нормами інших нормативно-правових актів.

У зв’язку з цим Асоціація звернулася до Регулятора з проханням надати роз’яснення щодо практичного застосування норм Проекту, що безпосередньо матимуть вплив на порядок використання номерного ресурсу, а також на принципи взаємодії операторів мобільного та фіксованого зв’язку, а саме:

У разі застосування схеми підключення, що встановлена у підпункті 4.1.1 проекту Порядку, чи буде вважатись надання послуг кінцевому споживачу фіксованого зв’язку передачею/використанням радіочастотного ресурсу оператором фіксованого зв’язку?

  • У разі підключення кінцевого обладнання абонентів місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку із використанням мереж рухомого (мобільного) зв’язку, які показники якості будуть застосовуватись: як до мереж фіксованого зв’язку або як до мереж мобільного зв’язку?
  • Що буде вважатись задіянням номерного ресурсу на території, вказаній у дозволі, якщо Акт виконаних робіт з встановлення взаємоз’єднання підтверджує виконання таких робіт в іншій географічній зоні, та з кодом СКС-7, що не відповідає зоні нумерації, вказаній у дозволі?
  • Що буде вважатись підтвердженням задіяння номерного ресурсу у випадку перенесення обладнання АТС/ОПТС/АМТС в іншу зону нумерації, що встановлено п. 4.1.2 проекту Порядку?
  • Чи є необхідність в отриманні коду СКС-7 відповідно до п. п. 3.7-3.9 проекту Порядку, а також у побудові вузла телекомунікаційної мережі в населеному пункті, що зазначений в дозволі на використання номерного ресурсу, у разі, якщо вузол розміщено в іншому регіоні або населеному пункті та ним заплановано забезпечення з’єднання декількох місцевих телефонних мереж та/або зон нумерації, в тому числі населений пункт, вказаний у дозволі,  як це зазначено в  п. 4.1.2 проекту Правил маршрутизації трафіку?