Від 24.03.2021 р. № 2584

 Національне агентство з питань запобігання корупції

Щодо проекту постанови КМУ «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості»

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створене з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернет, звертається з приводу наступного.

Міністерством цифрової трансформації України  19 лютого 2021 року на офіційному вебсайті було розміщено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості». Вказаною постановою КМУ пропонується затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості (далі – проект Порядку).

За результатами здійсненого аналізу зазначеного проєкту акту Асоціацією виявлені корупціогенні фактори, неусунення яких може призвести до вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. Крім того, до проекту Порядку Асоціацією було надано ряд зауважень та пропозицій, які не були враховані Мінцифрою.

Враховуючи вказане, повідомляємо наступне.

  1. Пунктом 2 Порядку передбачено надання визначення «широкосмуговий доступ до Інтернету (ШСД)», згідно з яким – це послуги з доступу до Інтернету, що забезпечують низький рівень затримки, а також завантаження та вивантаження даних будь-якого типу та об’єму.

Проте, на сьогодні жодним законодавчим актом не надано визначення та рівень, який буде визначатися «низьким рівнем затримки», а отже в даному випадку – це використання правових конструкцій оціночного характеру.

Крім того, статтею 1 Закону України «Про електронні комунікації» (набирає чинності 01.01.2022) передбачено, що послуга широкосмугового доступу до мережі Інтернет – послуга з доступу до мережі Інтернет із швидкістю передачі даних не меншою, ніж визначена законодавством, та без застосування систем з комутацією каналів.

Таким чином, визначення «широкосмуговий доступ до Інтернету (ШСД)» не відповідає вказаному Закону.

Згідно з Методологією проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, що затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 20.10.2020 № 470/20, використання правових конструкцій оціночного характеру віднесено до корупціогенних факторів.

  1. Пунктом 8 проекту Порядку передбачено, що виконавцями послуг з підключення можуть бути виключно оператори/провайдери телекомунікацій, зокрема:

не мають невиконаних приписів про усунення виявлених порушень, термін виконання яких закінчився;

не мають заборгованості щодо подання обов’язкової звітності до НКРЗІ.

Проте, звертаємо увагу, що згідно статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»  замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Таким чином, наявність або відсутність приписів, а також відсутність заборгованості щодо подання обов’язкової звітності до НКРЗІ не може бути критерієм для оцінки претендента на одержання субвенції. Оскільки, у статті 16 Закону «Про державні закупівлі» є чіткий перелік критеріїв. Вважаємо, що такі нововведення Мінцифри суперечать вказаному Закону.

Крім того, недопущення учасника, у якого є припис, до тендеру – це ще і дискримінаційна умова, яка порушує принцип недискримінації, що передбачені статтею 5 Закону «Про державні закупівлі».

Отже, зазначені положення проекту Порядку потребують виключення.

В свою чергу, частиною п’ятою статі 55 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що Національне агентство може проводити за власною ініціативою у встановленому ним порядку антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України.

Враховуючи вказане, Асоціація звертається до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням ініціювати антикорупційну експертизу проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості».

Додатки:

– проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» (3 арк. в 1 прим.);

– проєкт Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості (4 арк. в 1 прим.);

– пояснювальна записка (4 арк. в 1 прим.). 

            

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                  Т.В. Попова

KPI_TelPU2021#4.4