Лист від 11.09.2020 № 2499

Голові Комітету ВРУ з питань фінансів,

податкової та митної політики

Гетманцеву Д.О.

 

 

 

Щодо необхідності внесення змін до Податкового кодексу України в частині

усунення надмірного оподаткування операцій зі сплати роялті в організації

колективного управління

 

Шановний Даниле Олександровичу!

 Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій та постачальників конвергентних цифрових послуг, висловлюючи Вам свою повагу, звертається з приводу наступного.

Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – Закон) визначено, що користувачі зобов’язані до початку використання у своїй діяльності об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, укласти з організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

 Колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюють виключно зареєстровані та акредитовані у відповідній сфері організації колективного управління, які є неприбутковими організаціями відповідно до Закону та утворюються в організаційно-правовій формі громадського об’єднання (громадська організація або громадська спілка) зі статусом юридичної особи, виключним видом діяльності якої є виконання завдань і функцій, визначених статтею 12  Закону.

Користувачем є будь-яка юридична особа, фізична особа, фізична особа – підприємець, яка вчиняє дії, що відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», які вимагають отримання згоди від суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, або яка іншим чином повинна виплатити винагороду чи відрахування правовласникам.

Відповідно до приписів пункту 140.5. статті 140 Податкового кодексу України (далі – ПК України), користувач повинен фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшити, зокрема, на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь юридичної особи, яка відповідно до цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу (підпункт 140.5.7 пункту 140.5 статті 140).

Що стосується користувачів фізичних осіб-підприємців, то вони не мають можливості сплачені роялті віднести в повній мірі до витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, оскільки стаття 177 ПК України не передбачає такого виду витрат.

Користувач здійснює перерахування винагороди правовласникам виключно через організації колективного управління, які мають статус неприбуткових організацій і акредитовані по одній в кожній зі сфер управління,  керуючись пунктом 134.1.1 статті 134 ПК України має визначати прибуток шляхом коригування його (збільшення) на різницю, передбачену підпунктом 140.5.7. пункту 140.5 ст. 140 ПК України. При цьому, у такого користувача відбувається збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку) і, відповідно, податкове навантаження з податку на прибуток у такого платника податків суттєво зростає, не обґрунтовано зменшує фінансово-економічну стійкість підприємства та суттєво впливає на його економічну безпеку.

Тобто, виникла ситуація, коли в силу Закону, користувачі:

  • позбавлені самостійного вибору контрагента для здійснення виплати винагороди правовласникам об’єктів авторського права і (або) суміжних прав;
  • зобов’язані виплати здійснювати виключно через єдину акредитовану у визначеній сфері організації колективного управління;
  • не можуть визначати розмір платежу, оскільки він визначається за особливою процедурою відповідно до Закону та є однаковим для всіх користувачів;
  • «штучно» створена умова для безумовного збільшення у платника податків бази оподаткування зі сплати податку на прибуток при сплаті роялті правовласникам через організації колективного управління.

З огляду на вищенаведене, умови оподаткування сплати винагороди правовласникам відповідно до законодавства про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав є дискримінаційним та, вважаємо, мають бути скориговані.

Вищезазначені недоліки ускладнюють взаємодію власників об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, організацій колективного управління та платників роялті на користь організацій колективного управління, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону.

Насамперед, такі операції потребують уточнення у переліку податкових різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій, які збільшують податкове навантаження з податку на прибуток платників роялті на користь організацій колективного управління, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону, а також уточнення в переліку витрат, які визнаються і відносяться фізичними особами-підприємцями до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів.

Крім цього, Закон встановив, що користувач повинен виплатити винагороду чи відрахування правовласникам. Очевидним є те, що такі платежі за своєю природою та юридичним змістом – є платежами роялті, але Закон не містить чіткого трактування цього факту, що може викликати складнощі при визначенні об’єкту оподаткування податковими органами та релевантної до цього факту можливості донарахування податкових зобов’язань платникам податків, що перераховують такі платежі організаціям колективного управління.

Враховуючи вказане, у додатку до цього листа надсилаємо редакцію законопроекту «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб’єктів, які здійснюють відрахування (винагороду) за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на користь організацій колективного управління» із необхідними супровідними документами та просимо Вас, Даниле Олександровичу, розглянути його положення і зареєструвати у Верховній Раді України з метою його подальшого винесення на голосування Народними депутатами України.

Імплементація запропонованих у законопроекті змін до ПК України дозволить платникам, що в силу Закону перераховують роялті виключно через організації колективного управління, уникнути можливих до нарахувань податкових зобов’язань податковими органами при проведені перевірок правильності нарахування та оподаткування платежів роялті, а також врегулювати питання застосування податкових різниць, при яких відбувається збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку) і зростає податкове навантаження з податку на прибуток у такого платника податків.

 

З повагою

 

Голова Ради Асоціації                                                              Т.В. Попова