Заступнику Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Романовичу Д.О.

 № 2428 від 20.03.2020

 

Щодо призупинення дії постанови КМУ

від 18 січня 2003 р. № 71 в частині кабельної ретрансляції

 

Шановний Дмитре Олеговичу!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідні компанії сфери цифрових технологій, звертається з приводу наступного.

На 17 березня 2020 року було заплановано провести другий переговорний день щодо встановлення тарифів по відрахуванням провайдерами програмної послуги за кабельну ретрансляцію в залі засідань Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Проте, постановою КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України установлений карантин.

Також, постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Враховуючи вказані Урядові рішення більшість підприємств у своїх корпоративних правилах передбачили тимчасову заборону на проведення особистих зустрічей.

Тому, враховуючи об’єктивні причини, які викликані обмежувальними карантинними заходами через коронавірус, вказаний переговорний день не відбувся.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» переговори про встановлення тарифів мають бути завершені не пізніш як за 30 календарних днів, а отже не пізніше, ніж 10 квітня.

У разі якщо сторони у процесі переговорів не дійшли згоди щодо остаточних розмірів тарифів, організація колективного управління на строк до шести місяців застосовує тимчасові тарифи, розмір яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 (далі – постанова КМУ № 71) затверджено розмір, порядок та умови виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань.

Згідно з положеннями постанови КМУ № 71 вже починаючи з 11 квітня 2020 року провайдери програмної послуги будуть зобов’язані відраховувати 5 відсотків від доходу за кабельну ретрансляцію, публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань, а також безпосередньо фонограм і (або) відеограм, опублікованих з комерційною метою, їх примірників у передачах кабельного телебачення і (або) радіомовлення чи через Інтернет.

Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію в країні сторони об’єктивно не можуть здійснювати переговорний процес навіть у форматі відеоконференцій, оскільки не всі сторони процесу можуть забезпечити участь своїх представників.

Отже, для провайдерів програмної послуги існує ризик настання неминучих наслідків у вигляді застосування тимчасових тарифів без проведення переговорів та з причин, які не залежать від них.

Враховуючи вказане, звертаємося до Вас, Дмитре Олеговичу, з проханням оперативно ініціювати розробку та подальше прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачити призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 в частині кабельної ретрансляції, публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань, а також безпосередньо фонограм і (або) відеограм, опублікованих з комерційною метою, їх примірників у передачах кабельного телебачення і (або) радіомовлення чи через Інтернет, на строк дії карантинних та обмежувальних заходів у державі.

З повагою

Голова Ради Асоціації

«Телекомунікаційна палата України»                              Т.В. Попова

KPI_TelPU2020#2