Лист від 28.03.2018 № 2265/1

Адміністрація Президента України

Кабінет Міністрів України

“Щодо законопроекту про податок на виведений капітал”

Телекомунікаційна палата України (далі – Телекомпалата) є асоціацією підприємств сфери надання телекомунікаційних послуг, послуг доступу до перегляду телевізійних програм, яка створена, насамперед, для захисту інтересів  своїх учасників та сприяння розвитку в Україні комфортного бізнес-клімату.

Телекомунікаційна спільнота розуміє, що без проведення глобальних реформ, особливо у сфері оподаткування підприємств, ефективні зрушення національної економіки не можливі.

На нашу думку, впровадження податку на виведений капітал (далі – ПнВК), може стати тією рушійною силою, що дозволить реально працюючим підприємствам інвестувати власні фінансові ресурси у свій же розвиток, монетизувати прибутки.

Разом з цим, впровадження нової моделі оподаткування потребує всебічної оцінки експертного середовища, публічності процесу прийняття, оцінки ефективності всіх без винятку сфер господарювання національної економіки.

Тому ми підтримуємо позицію Президента України щодо необхідності проведення додаткового широкого громадського обговорення законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал», який оприлюднено на офіційному сайті Адміністрації Президента України.

Експерти Телекомпалати провели з авторами цього законопроекту професійні дискусії, в результаті цього досягли єдиної позиції щодо особливостей оподаткування підприємств, які здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», що знайшло своє відображення в доопрацьованій редакції законопроекту.

Враховуючи вище викладене, Телекомунікаційна палата України готова взяти учать у подальших дискусіях, підтримує ідею впровадження ПнВК і просить не зволікати у часі з підписанням відповідного законопроекту з врахуванням важливого для нас питання: виключення дії пункту 137.1.9. ст. 137 законопроекту для підприємств, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Експерти Телекомунікаційної палати України готові брати  учать у подальшому обговоренні та опрацюванні законопроекту.

Тетяна Попова, Голова ради Асоціації      

KPI_TelPU#other            

Завантажити текст пропозицій ТелПУ до законопроекту

Файл формату .docx