№ 2481 від 08.07.2020

Державна регуляторна служба

 

Міністерство юстиції України

 

Копія:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

 

Щодо проєкту постанови КМУ «Про внесення змін в додаток до Положення

про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

 

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», як асоціація підприємств сфери надання телекомунікаційних послуг, звертається з приводу наступного.

Як нам стало відомо, Міністерством цифрової трансформації розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін в додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (далі – Проєкт). Вказаний Проєкт надіслано на погодження до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, який було погоджено із зауваженнями.

Щодо порушення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акту і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Так, у розумінні визначення «регуляторний акт», що передбачене статтею 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Проект є регуляторним актом, а отже потребує погодження із заінтересованими органами та офіційного оприлюднення з метою громадського обговорення.

Проте, на офіційному веб-сайті Міністерства у розділі «Проєкти актів» відсутнє оприлюднення Проєкту з метою його громадського обговорення.

Таким чином, вважаємо, що у такому разі порушені вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Щодо зауважень до Проєкту вимог Закону України «Про телекомунікації».

Проєктом передбачається Розділ «НКРЗІ» в Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, доповнити новими абзацами такого змісту:

– Періодична звітність операторів, провайдерів телекомунікацій, крім такої, що містить фінансові показники їх діяльності;

– Інформація щодо покриття Інтернету та кількості абонентів у розрізі кожного населеного пункту, технології та швидкості, що надається операторами та провайдерами телекомунікацій у рамках відповіді на запити НКРЗІ.

Пунктом 10 статті 18 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації отримує безоплатно від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, у визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, обсягах, формах і порядку.

Разом з тим, вважаємо, що розміщення даних про мережі операторів у формі відкритих даних – це чутлива інформація, яка може бути використана в неконкурентній боротьбі, а також відкриття для загального доступу даних про мережу і застосовані технології несе загрозу національній безпеці. До того ж частина мереж побудована за договорами, умови яких є конфіденційними.

Крім того, доповнення в частині інформації щодо покриття Інтернету та кількості абонентів у розрізі кожного населеного пункту, технології та швидкості, що надається операторами та провайдерами телекомунікацій, несе додаткове регуляторне навантаження. 

У випадку, якщо ж головною метою збору та розміщення такої інформації у формі відкритих даних є забезпечення абонентів інформацією стосовно можливості підключення та отримання послуг доступу в Інтернет, то згідно  маркетингових досліджень, абонентів цікавить перелік операторів, провайдерів телекомунікацій в конкретному місці проживання громадян, ціна конкретної послуги і швидкість конкретної послуги в залежності від платоспроможності замовника.

Враховуючи вказане, вважаємо прийняття Проєкту є недоцільним без його доопрацювання та обговорення з урахуванням норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а тому просимо відмовити у його погодженні.

З повагою

 

Голова Ради Асоціації                                                              Т.В. Попова

KPI_TelPU2020#3