№ 2756 від 20.03.2023 р.

Міністерство економіки України

Національне агентство з акредитації України

Щодо надання роз’яснення

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створене з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернет, звертається з приводу наступного.

У багатьох умовах тендерної документації на надання послуги веб-хостингу для розміщення серверів державних установ Замовниками від центрів оброки даних (далі – ЦОД) вимагається документальне підтвердження відповідності вимогам стандарту Tier III відповідно до класифікації Uptime Institute (uptimeinstitute.com).

Такий учасник тендеру повинен надати сертифікат Tier III або, як альтернативний варіант, висновок компетентної експертної установи про відповідність датацентру вимогам Tier III.

Право видачі сертифікатів на відповідність стандартам TIER належить виключно Uptime Institute (компанія Uptime Institute Professional Services LLC (405 Lexington Avenue, 9th Floor New York, NY USA)). Сертифікації на відповідність вимогам до ЦОД рівня TIER за даним стандартом здійснюється лише вказаною незалежною міжнародною консалтинговою компанією Uptime Institute Professional Services LLC. Зазначена організація є єдиною, що здійснює сертифікацію, та не делегує права щодо сертифікації об’єктів іншим організаціям.

Також, зазначаємо, що законодавство не містить такого терміну як «висновок компетентної експертної установи».

Відповідно до положень Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» завданням наукової і науково-технічної експертизи є підготовка науково обґрунтованих експертних висновків (ст. 2 вказаного Закону). Організатори наукової та науково-технічної експертизи проводять експертизу і подають експертні висновки (ст. 4 вказаного Закону).

У свою чергу, відповідно до статті 4 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» експертизу можуть проводити не тільки експертні установи, але й, з поміж інших, окремі експерти, групи експертів, експертні ради тощо.

Чинне законодавство також не містить такого терміну як «компетентна експертна установа», а Замовники в умовах тендерної документації не надають пояснення цього терміну.

Враховуючи вказане, просимо повідомити які компетентні експертні установи в Україні можуть надати висновок про відповідність датацентру вимогам Tier III.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                      Т.Попова