Лист ТелПУ від 10.10.2019 № 2383

Державна регуляторна служба України

вул. Арсенальна, 9/11, 01011, м. Київ

Щодо надання роз’яснення з деяких питань здійснення державного нагляду (контролю)

Телекомунікаційна палата України, як асоціація підприємств сфери надання телекомунікаційних послуг, що створена, насамперед, для захисту інтересів своїх учасників і сприяння розвитку в Україні комфортного бізнес-клімату, звертається з приводу наступного.

Відповідно до ч.1 ст.19 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007р. № 877-V (надалі – Закон № 877-V):

«Органи державного нагляду (контролю) безоплатно надають суб’єктам господарювання письмові консультації щодо вимог до провадження відповідної господарської діяльності та/або щодо здійснення державного нагляду (контролю).

Консультації органів державного нагляду (контролю) можуть бути загальними (стосуватися невизначеного кола суб’єктів господарювання) або індивідуальними (стосуватися конкретного суб’єкта господарювання). Загальні консультації оприлюднюються в офіційному виданні та на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю). Індивідуальні консультації надаються (надсилаються) суб’єктам господарювання протягом п’ятнадцяти календарних днів після отримання запиту.».

Згідно з положеннями ч.15 ст.4 Закону № 877-V Закону при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.

Статтею 10 Закону № 877-V Закону передбачено, що суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

Так, відповідно до ч. 2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх   посадові   особи  зобов’язані  діяти  лише   на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На сьогодні, ще є органи державного нагляду (контролю), які на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України, мають здійснювати заходи (планового або позапланового) державного нагляду (контролю), у яких не оприлюднені на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.19 Закону № 877-V просимо надати роз’яснення з наступних питань:

  1. Чи має суб’єкт господарювання право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу (планового або позапланового) державного нагляду (контролю), якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику?
  2. Як саме суб’єкт господарювання має належним чином перевірити та зафіксувати, що на призначений день для здійснення посадовими особами органу державного нагляду (контролю) початку заходу (планового або позапланового) державного нагляду (контролю), органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику?
  3. У який спосіб та у якій формі (усній чи письмовій) суб’єкт господарювання має здійснити відмову у допуску посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу (планового або позапланового) державного нагляду (контролю), якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику?
  4. Чи є розміщений/оприлюднений у мережі Інтернет, зокрема, на офіційному веб-сайті ДРС, перелік органів державного нагляду (контролю), у яких вже затверджені та оприлюднені на власному офіційному веб-сайті уніфіковані форми акту, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику? У разі наявності такої інформації – просимо надати посилання на такий розміщений перелік. 

З повагою,

 Голова Ради Асоціації «Телекомунікаційна палата України»                                         Т. Попова