№ 2485 від 04.08.2020

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення,

вул. Прорізна, м. Київ, 01601

е-mail: nrada@nrada.gov.ua

Щодо зауважень та пропозицій до проєкту змін до Інструкції про

порядок здійснення моніторингу і проведення перевірок

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створене з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа та Інтернет, звертається з приводу наступного.

На офіційному веб-сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 17 липня розміщено проєкт Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (далі – Проєкт), який згідно з повідомленням про оприлюднення передбачає вдосконалити механізм здійснення наглядових повноважень, зокрема, в частині проведення безвиїзних перевірок, своєчасного притягнення ліцензіатів до відповідальності  за порушення положень законодавства, яке регулює правовідносини у сфері телебачення і радіомовлення.

Разом з тим, за результатами здійсненого аналізу положень Проєкту надсилаємо зауваження та пропозиції, які просимо врахувати під час громадського обговорення.

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                              Т.В. Попова