№ 2753 від 10.03.2023 р.

Національна рада України з питань

телебачення і радіомовлення

 

Щодо надання роз’яснення

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створено з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернет, звертається з приводу наступного

Закон України «Про медіа» (далі – Закон) набуває чинності 31 березня 2023 року.

У зв’язку з чим у суб’єктів ринку виникає велика кількість питань, які потребують уточнення з метою їх подальшої реалізації.

Так, після оновлення медійного законодавства постає питання щодо забезпечення квоти європейського продукту. Згідно статті 39 Закону для нелінійних аудіовізуальних медіа (крім нелінійних аудіальних медіа) європейський продукт має становити не менше ніж 30 відсотків каталогу програм. Суб’єкти у сфері аудіовізуальних медіа на замовлення мають забезпечити видимість таких продуктів у каталозі.

Національна рада спільно з органом спільного регулювання розробляють рекомендації щодо виконання встановлених цим Законом вимог щодо європейського продукту.

Також, статтею 1 Закону визначено, що  європейський продукт – аудіовізуальні твори, що відповідають хоча б одній із таких умов:

1) походять із держав – членів Європейського Союзу або держав, що є стороною Європейської конвенції про транскордонне телебачення, тобто вироблені (створені) переважно авторами та працівниками, які є громадянами таких держав, за умови дотримання хоча б однієї з таких вимог:

а) аудіовізуальні твори безпосередньо вироблені (створені) однією чи кількома європейськими студіями-виробниками;

б) виробництво аудіовізуальних творів здійснюється під наглядом та контролюється однією чи кількома європейськими студіями-виробниками;

в) спільний внесок європейських студій-виробників у фінансування спільного виробництва аудіовізуального твору становить понад 50 відсотків, при цьому студії-виробники, зареєстровані в державах, які не є членами Європейського Союзу чи стороною Європейської конвенції про транскордонне телебачення, не здійснюють контроль над таким спільним виробництвом;

2) аудіовізуальні твори спільного виробництва, створені в рамках угод, укладених між Європейським Союзом та третіми державами, якщо вони відповідають вимогам, визначеним такими угодами, та за умови, що аудіовізуальні твори, які походять з держав – членів Європейського Союзу, не зазнають дискримінаційних заходів з боку таких третіх держав;

3) аудіовізуальні твори, вироблені в рамках двосторонніх угод про спільне виробництво між державами – членами Європейського Союзу та третіми державами, за умови що студії-виробники держав – членів Європейського Союзу беруть на себе переважну частку сумарних витрат спільного виробництва, при цьому студії-виробники, зареєстровані в державах, які не є членами Європейського Союзу, не здійснюють контроль над таким спільним виробництвом.

Наразі встановлені Законом умови для віднесення аудіовізуальних творів до  європейського продукту не містять чітких положень для самостійного віднесення суб’єктами у сфері аудіовізуальних медіа на замовлення творів до європейського продукту.

Крім того, до європейського продукту також віднесено і національний продукт. І як було вказано в інтерв’ю Заступником Голови Національної ради Валентином Ковалем: «Здається, що якщо компанія дотримується квоти національного продукту, то вона, скоріш за все, автоматично дотримається і квоти європейського продукту, але все не так просто.».

 А тому враховуючи вказане, просимо повідомити наступне:

  1. Чи відносяться до європейського продукту, фільми, наприклад, спільного виробницва з країнами не членами Європейського союзу та які не підписали Європейську конвенцію про транскордонне телебачення: 1) Британія, Норвегія та США, 2) або Канада, Франція 3) чи Перу з Іспанією тощо.
  2. Коли планується розроблення рекомендацій щодо виконання встановлених цим Законом вимог щодо європейського продукту?
  3. Яким чином суб’єкти у сфері аудіовізуальних медіа на замовлення мають забезпечити видимість європейських продуктів у каталозі?

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                      Т.Попова