№ 2754 від 14.03.2023 р.

Національна рада України з питань

телебачення і радіомовлення

 

Щодо надання роз’яснення

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створено з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернет, звертається з приводу наступного.

Закон України «Про медіа» (далі – Закон) набуває чинності 31 березня 2023 року.

У зв’язку з чим у суб’єктів ринку виникає велика кількість питань, які потребують уточнення з метою їх подальшої реалізації.

Згідно пункту 24 «Прикінцевих та Перехідних Положень» Закону інформація про суб’єктів у сфері медіа, створена та внесена до набрання чинності цим Законом до реєстрів Національної ради, створених за законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, підлягає перенесенню Національною радою до Реєстру суб’єктів у сфері медіа, створеного відповідно до вимог цього Закону, в обсязі відповідно до цього Закону.

Упродовж трьох місяців з дня перенесення такої інформації до Реєстру та отримання суб’єктом у сфері медіа доступу до електронного кабінету в порядку, визначеному Національною радою, суб’єкти у сфері медіа мають самостійно оновити відомості щодо місцезнаходження, контактних даних (телефону, адреси, електронної пошти) суб’єкта у сфері медіа, керівника суб’єкта у сфері медіа, формату (для лінійних медіа та якщо формат не був умовою конкурсу, за яким було отримано ліцензію), переліку телеканалів та радіоканалів, що плануються до розповсюдження (для провайдерів аудіовізуальних сервісів).

Крім того, частиною восьмою статті 50 Закону визначено, що особливості ліцензування та реєстрації у сфері медіа в період дії воєнного чи надзвичайного стану визначаються відповідним положенням, яке затверджується Національною радою та встановлює, зокрема:

особливості порядку подання та розгляду заяв на участь у конкурсі, про продовження строку дії ліцензії, про анулювання ліцензії, про реєстрацію суб’єктів у сфері медіа, про скасування реєстрації суб’єктів у сфері медіа, про внесення змін до Реєстру, про тимчасовий відступ від умов ліцензії;

повноваження Національної ради з продовження строків на вчинення заявником, ліцензіатом або реєстрантом дій, встановлених відповідними нормами цього Закону.

Положення про особливості ліцензування та реєстрації у сфері медіа в період дії воєнного чи надзвичайного стану не може змінювати або розширювати встановлені цим Законом підстави для ухвалення рішень про оголошення конкурсу, про допуск до конкурсу, про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії, про продовження строку дії ліцензії або відмову в продовженні строку дії ліцензії, про реєстрацію суб’єктів у сфері медіа або про відмову в реєстрації, про внесення змін до Реєстру чи відмову у внесенні змін до Реєстру, про анулювання ліцензії чи скасування реєстрації, зменшувати строк подання, змінювати зміст відповідних заяв та збільшувати перелік додатків до них.

Пунктом 37 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» визначено, що Національна раді України з питань телебачення і радіомовлення повинна упродовж трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом (до 30.06.2023) затвердити нормативно-правові акти, зразки документів, передбачені цим Законом, у тому числі склад універсального медіа-сервісу для адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста, району, області), територіальної громади або для всієї України, з урахуванням технології, що застосовується для провадження такої діяльності.

Тобто, виходячи з норм Закону, у Національної ради є право протягом 3 місяців затвердити необхідні нормативно-правові акти на виконання норм Закону, у тому числі, Положення про особливості ліцензування та реєстрації у сфері медіа в період дії воєнного чи надзвичайного стану.

Проте, бізнесу необхідно не лише вистояти в умовах війни, а й розвиватися вже зараз, щоб підтримувати економіку.

Враховуючи вказане, просимо повідомити наступне:

  1. Чи має право ліцензіат, а відповідно до Закону реєстрант, змінювати територію мовлення, якщо дані про нього було перенесено Національною радою до Реєстру суб’єктів у сфері медіа автоматично? У разі якщо такий реєстрант не може змінювати територію мовлення, то яка законодавча процедура, а також вартість зміни території мовлення та час прийняття рішення та/або змін з дати подачі заяви?
  2. Якими нормативно-правовими актами необхідно користуватись реєстранту у разі виникнення необхідності у додаванні/зміни території мовлення в період ще не затверджених нормативно-правових актів на виконання вимог Закону (наприклад з 01.05, тобто надіслати заявку за місяць до такої зміни).
  3. Яким чином при автоматичному перенесенні в новий Реєстру суб’єктів у сфері медіа регіональний кабельний телеканал буде підпадати під критерії ознак нового Реєстру, таких як категорія мовлення, територіальна категорія, формат мовлення тощо, в разі відсутності даних ознак в діючій ліцензії та/або відсутності нових прийнятих Національною радою процедур на дату набрання чинності Законом? Як реєстрація по Закону «Про медіа» вплине на умови дійсної ліцензії?

У зв’язку із нагальністю питання будемо вдячні за надану відповідь у найкоротші строки та у разі виникнення додаткових запитань пропонуємо звертатись до Новак Анни.

З повагою

 Голова Ради Асоціації                                                                      Т.Попова