Лист № 2339 від 12.12.2018

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Аналогічний лист: Державна регуляторна служба України

Щодо пропозицій до проекту постанови

Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Порядку доступу до мережі Інтернет»

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка створена для сприяння розвитку в Україні сфери цифрових технологій, зокрема, послуг доступу до Інтернет звертається з приводу наступного.

Адміністрацією Держспецзв’язку розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку доступу до мережі Інтернет» (далі – Проект) та розміщено на офіційному веб-сайті для громадського обговорення.

Враховуючи вказане та здійснений аналіз норм Проекту, надсилаємо пропозиції та зауваження у додатку до цього листа.

Просимо розглянути та врахувати при доопрацюванні Проекту.

Додатково повідомляємо, що пропозиції також надіслані на електронну пошту: cyber@dsszzi.gov.ua.

З повагою,

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації       

 

Додаток до листа Телекомпалати від 13.12.2018 № 2340

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку доступу до мережі Інтернет»

 

Положення проекту акту Положення проекту акту з пропозиціями Обгрунтування
Порядок

доступу до мережі Інтернет

 

Порядок

доступу до мережі Інтернет органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємства, установи та організації державної форми власності

 

Приведення у відповідність назви нормативного акту до його змісту
1. Цей Порядок визначає порядок доступу органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій державної форми власності, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають державні інформаційні ресурси, до мережі Інтернет.

 

Без пропозицій  
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

 

Без пропозицій  
абоненти мережі Інтернет (далі – абоненти) – органи виконавчої влади, інші державні органи (окрім закордонних дипломатичних установ України), підприємства, установи та організації державної форми власності, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають державні інформаційні ресурси та інформаційно-телекомунікаційні системи яких підключені до мережі Інтернет;

 

абоненти мережі Інтернет (далі – абоненти) – органи виконавчої влади, інші державні органи (окрім закордонних дипломатичних установ України), підприємства, установи та організації державної форми власності, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають державні інформаційні ресурси, які включено до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів;

 

Спеціального захисту доцільно вимагати лише для державних інформаційних ресурсів, які створено суб’єктами владних повноважень для виконання їх функцій. Натомість, звичайне отримання послуг з доступу до мережі Інтернет державними установами, які не  використовують державні інформаційні ресурси (бібліотеки, театри, навчальні заклади тощо) не потребують додаткового обмеження та застосування КСЗІ. Перелік державних інформаційних ресурсів визначено у відповідному реєстру.
веб-сервер – сервер, призначений для обробки запитів користувачів мережі Інтернет за протоколом НТТР та надання їм інформації у вигляді НТТР-відповідей, що містять у собі НТМL-сторінку, зображення, файли, медіа-потоки або інші дані;

поштовий сервер – сукупність апаратних і програмних засобів, призначених для прийому та передачі електронних повідомлень;

 

Без пропозицій  
сервер системи доменних імен – сукупність апаратних і програмних засобів, які забезпечують адресацію запитів користувачів глобальних мереж передачі даних.

 

Без пропозицій  
Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, визначені Законами України «Про телекомунікації» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», «Про інформацію», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295.

 

Без пропозицій  
3. Абоненти для забезпечення функціонування своїх доменів повинні використовувати сервер системи доменних імен сервера оператора, провайдера телекомунікацій (або власний сервер системи доменних імен), розміщений на підконтрольній Україні території.

 

Без пропозицій  
При цьому адреси власних веб-сайтів та електронної пошти абонентів мають відповідати назвам їх доменів.

 

Без пропозицій  
Доступ до власних веб-сайтів організовується виключно з використанням протоколу HTTPS.

 

Без пропозицій  
4.  Послуги з доступу до мережі Інтернет надаються відповідно до законодавства.

 

Без пропозицій  
Абоненти мають отримувати доступ до мережі Інтернет через Систему захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет Держспецзв’язку (далі – СЗДІ) або через власні системи захищеного доступу до мережі Інтернет зі створеними комплексними системами захисту інформації з підтвердженою відповідністю, або через операторів, провайдерів телекомунікацій, які мають захищені вузли доступу до глобальних мереж передачі даних зі створеними комплексними системами захисту інформації з підтвердженою відповідністю або мають дійсний документ, що підтверджує відповідність системи управління інформаційною безпекою, що застосовується при обробці інформації в захищеному вузлі доступу, вимогам стандарту ISO/IEC 27001 (ДСТУ ISO/IEC 27001), виданого національним чи іноземним органом з оцінки відповідності, акредитованим національним органом України з акредитації чи іноземним органом з акредитації, який є стороною багатосторонньої угоди про визнання Міжнародного форуму з акредитації (International Accreditation Forum) та/або Європейської кооперації з акредитації (European Co-operation for Accreditation), відповідно до стандарту ISO/IEC 27001 (ДСТУ ISO/IEC 27001).

 

Абоненти мають отримувати доступ до мережі Інтернет через один з зазначених способів:

–              Систему захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет Держспецзв’язку (далі – СЗДІ);

–              власні системи захищеного доступу до мережі Інтернет зі створеними комплексними системами захисту інформації з підтвердженою відповідністю;

–              через операторів, провайдерів телекомунікацій, які мають захищені вузли доступу до глобальних мереж передачі даних зі створеними комплексними системами захисту інформації з підтвердженою відповідністю або мають дійсний документ, що підтверджує відповідність системи управління інформаційною безпекою, що застосовується при обробці інформації в захищеному вузлі доступу, вимогам стандарту ISO/IEC 27001 (ДСТУ ISO/IEC 27001), виданого національним чи іноземним органом з оцінки відповідності, акредитованим національним органом України з акредитації чи іноземним органом з акредитації, який є стороною багатосторонньої угоди про визнання Міжнародного форуму з акредитації (International Accreditation Forum) та/або Європейської кооперації з акредитації (European Co-operation for Accreditation), відповідно до стандарту ISO/IEC 27001 (ДСТУ ISO/IEC 27001).

 

редакційно
5. Для доступу до мережі Інтернет:

органи виконавчої влади та інші державні органи реєструють свій домен у доменній зоні .gov.ua;

інші абоненти реєструють свій домен у домені нижчого рівня домену .UA;

усі абоненти реєструють свої офіційні адреси електронної пошти на поштових серверах операторів, провайдерів телекомунікацій або на власних поштових серверах, які розміщені на підконтрольній Україні території.

 

   
6. У ході експлуатації інформаційно-телекомунікаційних систем, підключених до мережі Інтернет, абоненти повинні дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту інформації.

 

   
7. Інформаційно-телекомунікаційні системи, в яких обробляється службова інформація та/або інформація, що становить державну таємницю, забороняється підключати до мережі Інтернет.

 

7. Інформаційно-телекомунікаційні системи, в яких обробляється інформація, що становить державну таємницю, забороняється підключати до мережі Інтернет. Поняття «службова інформація» є доволі широким, отже на практиці це може призвести до обов’язковості застосування КСЗІ всіма суб’єктами (абонентами) лише за формальною ознакою державної форми власності.

Критерій «державної таємниці» вважаємо обґрунтованим та достатнім.