Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

Кабінет Міністрів України

Копії: Національна комісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації

Міністерство фінансів України

 

Щодо пропозицій змін до ПКУ стосовно

підвищення ставок рентної плати за

використання радіочастотного ресурсу

 

Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує легальних гравців ринку цифрових комунікацій України, звертається до з приводу наступного.

У Верховній Раді України зареєстровано за № 5132 від 15.09.2016 проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (далі – Законопроект).

Законопроектом, зокрема, пропонується підвищити ставку рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації у діапазоні радіочастот 2300-2400 МГц та 2500-2690 МГц з 40,92 до 20 000,00 грн. за 1 МГц.

Так, змінами до позиції 12 «Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації» пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) пропонується підвищити рентну ставку за користування радіочастотним ресурсом у 489 разів для обмеженого кола операторів. Разом з підвищенням ставки рентного збору не передбачається можливість використання технологій нового покоління та отримання доходу, що дасть можливість сплачувати запропоновані ставки. Закриття зазначених компаній призведе до недоотримання коштів в бюджет держави.

За останні 7 років підвищення рентних ставок за використання радіочастотного ресурсу відбулося в 11 разів. Разом з тим, оператори телекомунікацій, й досі залишаються інвесторам, які наповнюють бюджет України та формують понад 1,5% ВВП держави. При цьому слід зазначити, що внаслідок погіршення умов ведення бізнесу частка телекомунікаційних послуг у ВВП України, яка колись досягала 6% ВВП, постійно зменшується.

Погіршення умов ведення бізнесу також ускладнюють суб’єктам господарювання виконання соціальних функцій із забезпечення населення України необхідними послугами, особливо доступу до Інтернет, що в свою чергу, сповільнює зростання ВВП держави.

Подальші спроби штучного збільшення надходжень у бюджет за рахунок щорічного підвищення рентної ставки збору користування ресурсом не забезпечать ефективну динаміку зростання доходів галузі і наповнення бюджету, а лише погіршить фінансовий стан провідних телекомунікаційних компаній, як одних з найбільших платників податків і зборів, а також може призвести до банкрутства менших компаній галузі, які вже зараз працюють на межі своєї рентабельності.

Вже не перший рік суб’єкти ринку пропонують запровадити прозорий механізм розрахунку та справедливий підхід до сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у вигляді затвердження Методики.

Проте, у запропонованих змінах до Податкового кодексу України вже традиційно відсутні положення щодо затвердження прозорої Методики розрахунку рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, за допомогою якої буде можливо усунути «помилки» в розподілі частот, шляхом звільнення «надлишкового» радіочастотного ресурсу.

Зазначаємо, що задекларована політика стимулювання розвитку перспективних технологій не має нічого спільного зі спробою примусово звільнити частоти для проведення тендера, шляхом підвищення податків для окремих операторів. Будь-які зміни в податковій політиці повинні бути економічно обґрунтовані, проте таке обґрунтування відсутнє.

Вказані пропозиції до ПКУ суперечать принципам податкового законодавства, які закріплені у статті 4 ПКУ, а саме нейтральності оподаткування та стабільності.

  • Суперечність з принципом нейтральності оподаткування, згідно з яким передбачено, що податки та збори установлюються у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків.

Пропозиція підвищити рентну плату в 489 разів для певних діапазонів радіочастот одного виду радіозв’язку є дискримінаційною по відношенню до операторів зв’язку, які працюють в цих частотах, що є порушенням основних засад та принципів податкового законодавства і регулювання галузі.

  • Суперечність з принципом стабільності. Оскільки зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можутьвноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду.Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Проте, проектом Змін пропонується встановити, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, а наразі вже вересень місяць і такі зміни не внесено.

Враховуючи вищенаведене, оператори готові платити обґрунтовані рентні ставки за використання радіочастотного ресурсу за наявності чіткої Методики розрахунку плати та надання їм можливості впроваджувати перспективні технології.

Оператори підтримують необхідність усунути помилки в розподілі частот, шляхом звільнення «надлишкового» частотного ресурсу, але своїми діями регулятор не повинен спровокувати блокування діяльності реально діючих операторів зв’язку, оскільки такі оператори поповнюють Державний бюджет не лише шляхом прямих відрахувань рентного збору, а й інших пов’язаних платежів, податків і зборів (наприклад, за видачу дозволів, сплату єдиного соціального внеску та інші).

Необхідно враховувати також, що підвищення рентної ставки неминуче вплине на кінцевих абонентів, оскільки оператори телекомунікацій змушені будуть підвищувати вартість власних телекомунікаційних послуг.

 

Враховуючи вищевикладене, просимо не допустити прийняття проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (реєстр. № 5132 від 15.09.2016), оскільки його прийняття призведе до погіршення інвестиційного клімату в Україні та зменшення дохідної частини Державного бюджету України.

 

з повагою

Голова Ради Асоціації Т.В. Попова