Від 29.11.2021 № 2636

Заступнику Міністра розвитку громад та територій України

Козловській Н.В.

        

 Щодо внесення змін до ДБН В.2.2-15:2019

“Житлові будинки. Основні положення”

 Шановна Наталіє Вікторівно!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

На засіданні тимчасової робочої групи з питань дерегуляції господарської  діяльності, що відбулася під головуванням заступника Міністра економіки України Новікової  І.Ю 26 листопада 2021р., обговорювалося питання необхідності внесення редакційних змін у підпункт «к» пункту 5.40 та підпункт 7.55 пункту 7  ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» з метою виключення редакційних неузгодженостей в частині існуючої заборони розміщення вузлів фіксованого зв’язку (обладнання: автоматичних цифрових телефонних станцій, центрів комутації, розподільчих абонентських концентраторів, телекомунікаційного обладнання мережі широкосмугового доступу до Інтернету) у житлових будинках.

Наведене обмеження, з огляду на технічні особливості та широкотипність видів обладнання, що розміщується у житлових будинках для забезпечення надання телекомунікаційних послуг, містить ризики неоднозначного трактування сторонами договірних відносин з доступу до інфраструктури будівництва, а також очевидну загрозу у вигляді вимоги до оператора телекомунікацій демонтувати функціонуючі телекомунікаційні мережі у житлових багатоквартирних будинках.

Згідно Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон про телекомунікації), телекомунікаційна послуга – продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій. Надання/отримання телекомунікаційних послуг не може бути забезпечено при встановленні обмежень, критичних вимог щодо розміщення технічних засобів телекомунікацій, насамперед, в житлових багатоквартирних будинках.

Нормативне регулювання сфери телекомунікацій і зв’язку за основну мету ставить забезпечення повсюдного надання телекомунікаційних послуг достатніх асортименту, обсягу та якості шляхом обмеженого регулювання ринкових відносин. Телекомунікації є невід’ємною частиною виробничої та соціальної інфраструктури України і призначені для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, органів державної влади в телекомунікаційних послугах, – це закріплено  в ст. 3 Закону про телекомунікації.

Слід взяти до уваги, що частина 9 ст. 31 Закону про телекомунікації  зобов’язує забудовника обладнати нові об’єкти житлово-побутового та іншого призначення всіх форм власності мережами і пристроями для організації надання телекомунікаційних послуг.

При цьому, операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам дозволяється в порядку, встановленому законодавством, прокладати кабельні підземні, підводні та наземні лінії телекомунікацій через мости, тунелі, колектори, вулиці, шляхи, будівлі, ліси і води, а також використовувати для цього опори ліній електропередачі та опори інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

Стаття 31 Закону про телекомунікації визначає, що доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж” (далі – Закон про доступ).

Закон про доступ гарантує оператору безперешкодний доступ до інфраструктури будівництва, визначає чітку процедуру узгодження істотних умов договору з доступу між власником (володільцем) такої інфраструктури і оператором, провайдером телекомунікацій, регламентує умови до підготовки проектних рішень з доступу для розміщення телекомунікаційного обладнання, виготовлення технічних умов з доступу тощо.

Враховуючи вищевикладене, просимо внести зміни у ДБН В.2.2-15:2019 відповідно до пропозицій у додатку.

Будемо вдячні за письмову відповідь,  в свою чергу експерти Асоціації готові до участі у роботі над змінами.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                 Тетяна Попова

KPI_TelPU2021#3