№ 2771 від 29.05.2023 р.

 

Державна регуляторна служба України

 

Міністерство економіки України

Щодо проекту наказу Міністерства економіки України «Про внесення змін

до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. №15»

 

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація), яка об’єднує учасників ринку електронних комунікацій, звертається з приводу наступного.

На офіційному сайті Державної служби України з питань праці розміщено проект наказу Міністерства економіки України «Про внесення змін до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15» (далі – Проект) для обговорення та надання пропозицій.

Вказаним Проектом передбачається, що працівники, які виконують, залучаються до виконання та/або організовують виконання робіт підвищеної небезпеки, проходять спеціальне навчання відповідних нормативно-правових актів з охорони праці та методів безпечного виконання відповідних робіт (пункт 3.2. Проекту).

А в свою чергу, згідно розділу 5 Проекту працівники, зазначені у пунктах 3.2, 3.3 цього Типового положення, проходять перевірку знань з питань охорони праці в порядку, передбаченому цією главою, крім працівників, які пройшли навчання з питань охорони праці у галузевому навчальному центрі.

Якщо навчання з питань охорони праці проводилось галузевим навчальним центром, то перевірка знань проводиться комісією, створеною міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади.

Проте, Проектом не надається чіткого визначення, яким саме міністерством або центральним органом виконавчої влади повинна бути створена така комісія. Вказані положення, у тому числі, містять надмірні дискреційні повноваження в частині визначені спеціально уповноваженого органу на створення комісії та мають корупційні ризики.

Згідно з пунктом 5.3. Проекту керівників підприємств, установ, організацій, об’єднань підприємств чисельністю 1000 і більше працівників, керівники державної служби в державних органах, працівники, посади яких зазначено у пунктах 6-8, 10, 11 додатка 3 до Типового положення проходять перевірку знань комісією Держпраці.

Працівники, зазначені у пунктах 3.2 та 3.3 глави 3 Типового положення, крім зазначених в абзаці першому цього пункту, проходять перевірку знань комісією територіального органу Держпраці.

Усі члени комісії у порядку, установленому цим Типовим положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Проте, зауважуємо, що ані Законом «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», ані Положенням про Державну службу України з питань праці, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
11 лютого 2015 р. № 96, не надано повноважень Держпраці на участь в комісіях з перевірки знань з питань охорони праці.

Крім того, такі зміни суперечать принципу дерегуляції, містять суперечності між положеннями самого Проекту, а також безпосередньо вплинуть на фінансове навантаження суб’єктів, особливо під час воєнних дій.

Враховуючи вказане, після здійсненого аналізу положень Проекту просимо Державну регуляторну службу України та Міністерство економіки України відмовити у погодженні цього проекту та надати зауваження, які будуть враховані при доопрацюванні його положень.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                                  Т.В. Попова