№ 2769 від 20.05.2023 р.

Міністру юстиції України

МАЛЮСЦІ Д.Л.

 

Щодо проєкту Постанови КМУ «Про затвердження

Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні»

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує повідні компанії у сфері електронних комунікацій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв’язку, або Розробник) розроблено проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні» (далі – проект Плану), що є основоположним документом, на базі якого здійснюється вся діяльність у сфері радіоелектронних комунікацій.

У першу чергу, звертаємо увагу, що відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про електронні комунікації» План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та зміни до нього розробляються з урахуванням та дотриманням, зокрема, реальних потреб у радіочастотному спектрі в усіх секторах економіки України, що базуються на балансі відповідних потреб та можливостей. Частиною четвертою статті 42 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні розробляється центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра на підставі пропозицій і за участю регуляторного органу, Генерального штабу Збройних Сил України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, інших заінтересованих органів державної влади України, а також громадських об’єднань та суб’єктів господарювання.

Відповідно до частини шостої статті 42 Закону України «Про електронні комунікації» надано право загальним та спеціальним користувачам радіочастотного спектра надавати пропозиції щодо змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні до регуляторного органу та Генерального штабу Збройних Сил України відповідно, а також залучатися до обговорення відповідних пропозицій.

Проте, як вбачається із офіційного сайту Адміністрації Держспецзв’язку, вказаний проєкт Плану не було оприлюднено з метою одержання пропозицій та зауважень.  А отже, представники субєктів господарювання не мали можливості повноцінно ознайомитись з документом та в межах строку обговорення надати пропозиції до проєкту Плану.

Не зважаючи на попередні звернення Асоціації «Телекомунікаційна палата України» щодо проведення повноцінного обговорення, Адміністрація Держспецзв’язку 12 травня 2023 р. провела нараду з підведення підсумків обговорення проєкту Постанови,  регламент проведення  якого не відповідав вимогам Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996. 

Серед іншого, під час обговорення представники мобільних операторів зазначали, що проєкт Постанови має суттєві недоліки в частині впровадження нових стандартів і смуг радіочастот.

Враховуючи вказане, просимо при надходженні на погодження та проведенні правової експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану розподілу i користування радіочастотним спектром в Україні» повернути Розробнику для   проведення повноцінного обговорення та приведення його у відповідність вимогам Закону України «Про електронні комунікації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики» та Директиві Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/1972 від 11 грудня 2018 року про запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій.

Сподіваємося на розуміння та подальшу ефективну співпрацю!

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                                  Т.В. Попова