№ 2802 від 13.11.2023 р.

 Державна регуляторна служба України

  
  
 

 

Щодо проекту Закону України «Про внесення

змін до Податкового кодексу України та Закону

України «Про електронні комунікації» щодо рентної

 плати за користування радіочастотним ресурсом України»

Асоціація  «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створене з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа та Інтернету, висловлює свою повагу та вдячність за підтримку бізнесу і просить про наступне.

Міністерством фінансів України (далі – розробник) розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України» (далі – Законопроект), яким  передбачено з 01 січня 2024 р. зміну умов оподаткування для користувачів радіочастотного ресурсу та відміну дії умов ефективного освоєння спектру для користувачів у вигляді застосування ними спектральних коефіцієнтів.

Законопроєкт під час оприлюднення та громадського обговорення  отримав зауваження від заінтересованих державних органів, громадськості, які розробником не враховано і внесено до Уряду. Після розгляду Законопроекту на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової політики, паливно-енергетичного комплексу та стратегічних галузей промисловості 02 листопада 2023 р. його повернуто розробнику.

Критичним у цьому випадку є те, що Законопроектом передбачається одномоменте, різке підвищення рентної плати для користувачів радіочастотного ресурсу  – для виду радіозв’язку “стільниковий радіозв’язок” і ширини смуги радіочастот, отриманої відповідно до ліцензій, виданих до 1 січня 2022 р. на тендерних засадах. Наразі таке регулювання здійснюється без необхідних заходів з відстеження результативності діючих норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс), Закону України «Про електронні комунікації», належного Аналізу регуляторного впливу та без дотримання вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 ст. 4 Кодексу.

Умови ефективного освоєння спектру його користувачами у вигляді застосування спектральних коефіцієнтів вже обмежені у Кодексі строком дії ліцензій і Законопроектом відбувається фактична одностороння зміна державою тендерних умов в період дії таких ліцензій.

Економічна вигода Законопроекту для бюджету складає близько 53 млн. грн/рік, тоді як серед ліцензіатів виникає несправедливий дисбаланс у структурі рентного навантаження, що спричиняє зміну в їх фінансових показниках операційної діяльності і спроможності забезпечувати сталість роботи мереж, закупівлю елементів резервного живлення, роботу мереж під час дії воєнного стану та відновлення зв’язку на деокупованих територіях.

Не допустимим, на нашу думку, наразі є відміна існуючих спектральних коефіцієнтів – без дослідження впливу на конкуренцію, впливу на спектральні накопичення, номінали радіочастот, технічні та експлуатаційні умови користування, відповідність вимогам, нормам і правилами Європейського Союзу, умов роботи мереж у особливий період тощо.

Термінове схвалення та погодження цього Законопроекту без виважених рішень, належної оцінки його регуляторного впливу, оцінки наслідків – це, насамперед, питання довіри бізнесу та інвесторів до держави, майбутнє потенційних інвестицій у відновлення України та розвиток мобільної інфраструктури, наявності зв’язку при блекаутах, зменшення цифрового розриву мешканців в сільській місцевості та ін.

Просимо Державну регуляторну службу України не приймати будь-яке рішення стосовно погодження Законопроекту без належного аналізу регуляторного впливу, без проведення заходів з відстеження результативності, без проведення додаткового дослідження впливу на конкуренцію, спектральні накопичення, а також без врахування позиції громадськості.

Строк для опрацювання розробником Законопроекту після повернення його з Урядового комітету має бути достатнім для здійснення розробником регуляторної діяльності і не може бути меншим одного календарного місяця. Відповідно, просимо не погоджувати Законопроект в короткі терміни, адже режим турбулентності не дозволяє виважено спрогнозувати вплив регуляцій, що запроваджуються на ринок електронних комунікацій, операційну діяльність операторів мобільного зв’язку, абонентів, вартість електронних комунікаційних послуг та покриття ними населення.

 З повагою

Голова Ради                                                                                Т. Попова