№ 2475 від 26.06.2020

Верховна Рада України

 Щодо пропозицій до поправок у проєкт Закону реєстр. № 2655 від 20.12.2019

 Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує легальних гравців ринку цифрових комунікацій України, звертається з приводу наступного.

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону «Про хмарні послуги» (реєстр. № 2655 від 20.12.2019), який 16 червня 2020 року прийнято в першому читанні.

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» була активними учасником робочої групи, яка також працювала над текстом законопроекту та вважаємо, що його прийняття сприятиме активізації робіт із запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у державному секторі, що дозволить створити умови для ефективного використання публічних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій при обробці інформації.

Разом з тим, ми також вважаємо, що текст Законопроекту потребує внесення правки до другого читання, а саме до частини четвертої статті 11 такого змісту:

«у частині четвертій статті 11 проекту Закону «Про хмарні послуги» слова «поза межами адміністративно-територіальних кордонів України» виключити.».

Обгрунтування:

У частині четвертій статті 11 проекту Закону пропонуємо скасувати заборону обробки персональних даних Публічних користувачів за допомогою хмарних обчислень та ЦОД, що розміщені поза межами адміністративно-територіальних кордонів України.

Вимога щодо локалізації даних є дискримінаційною та суперечить міжнародним зобов’язанням України та національному законодавству, а саме:

  1. Вимога щодо локалізації даних суперечить міжнародним зобов’язанням України відповідно до Загальної угоди Світової Організації Торгівлі про торгівлю послугами (ЗУТП)

Стаття II: 1 ЗУТП вимагає від кожного Члена поводження з послугами та постачальниками послуг будь-якого іншого Члена не менш сприятливо, ніж з подібними послугами та постачальниками послуг будь-якої іншої країни.

Стаття XVI: 1 ЗУТП вимагає, щоб кожен Член надав доступ до свого ринку постачальникам послуг будь-якого іншого Члена та ставився до них не менш сприятливо, ніж передбачено в Плані спеціальних зобов’язань (Schedule of Specific Commitments). Україна взяла на себе зобов’язання не обмежувати доступ до ринку чи національне ставлення до комп’ютерних та суміжних послуг, включаючи Послуги із впровадження програмного забезпечення (CPC 842), Послуги з обробки даних (CPC 843), Послуги баз даних (CPC 844) та Послуги з підготовки даних (CPC 849).

На противагу цим зобов’язанням, вимога щодо локалізації даних розглядає іноземні хмарні послуги та постачальників хмарних послуг менш сприятливо, ніж українські, і забороняє іноземним постачальникам хмарних послуг доступ до українського ринку.

  1. Вимога щодо локалізації даних суперечить міжнародним зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС (“Угода між Україною та ЄС“)

Стаття 88 Угоди між Україною та ЄС вимагає від України не менш сприятливого ставлення до постачальників послуг з ЄС, ніж з України.

Стаття 93 Угоди між Україною та ЄС вимагає, щоб Україна надала доступ до свого ринку постачальникам послуг з ЄС та ставилася до них не менш сприятливо, ніж передбачено в конкретних зобов’язаннях. Україна взяла на себе зобов’язання не обмежувати доступ до ринку чи національне ставлення до комп’ютерних та суміжних послуг, включаючи Послуги із впровадження програмного забезпечення (CPC 842), Послуги з обробки даних (CPC 843), Послуги баз даних (CPC 844) та Послуги з підготовки даних (CPC) 849).

Всупереч цим зобов’язанням, вимога щодо локалізації даних розглядає хмарні послуги з ЄС та постачальників хмарних послуг з ЄС менш сприятливо, ніж українські, та позбавляє їх доступу до українського ринку.

  1. Вимога щодо локалізації даних є антиконкурентною

Вимога щодо локалізації даних може бути кваліфікована як антиконкурентна дія державного органу відповідно до статті 15 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, оскільки такі дії ставлять українських постачальників хмарних послуг в привілейовану позицію щодо іноземних. Це обмежить доступ іноземних постачальників хмарних послуг до українського ринку, що заборонено.

Враховуючи важливість прийняття проєкту Закону, який створить умови для ефективного використання публічних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій при обробці інформації, просимо розглянути і внести вказану правку від свого імені до другого читання.

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                             Т.В. Попова

KPI_TelPU2020#1