Місяць: Січень 2018

Вражда не в тренде: как заключить перемирие между провайдерами и ОСМД

7 февраля 2017 года Парламент поддержал создание прозрачного правового поля для доступа к инфраструктуре домов. Как всем известно, предысторией к Закону послужило то, что владельцы инфраструктуры устанавливают цены для каждого отдельно взятого оператора на свое усмотрение, а некоторым и вовсе необоснованно отказывают в доступе. После подписания Закона провайдеры ликовали и смело рассчитывали на то, что «вот сейчас-то заживем!». Уже практически год прошел с того времени. Что же поменялось? Предполагалось, что с помощью этого Закона, наконец-то, воцарится прозрачность во взаимоотношениях между провайдерами и Управителями, ОСМД. Но что-то пошло не так… Мне, как постоянному участнику многих совещаний и рабочих групп, смешно...

Read More

Телекомпалата України презентує «To-Do List» на 2018 рік

«Планування без дій – це мрія, а дії без планування – це кошмар» (народна мудрість)    Стратегічне планування допомагає сформулювати філософію організації, цілі та напрямки подальшого розвитку. А загальне бачення майбутнього допомагає нам напрацювати єдине розуміння задач та задає орієнтир в процесі прийняття рішень. Телекомпалата України затвердила План діяльності Асоціації на 2018 рік (KPI TelPU 2018) – перелік пріоритетних задач, що складається з восьми пунктів, кожен з яких передбачає конкретні дії. Відтепер кожен крок Телекомпалати  України буде відноситися до відповідного KPI та матиме свою позначку (KPI_TelPU#1, KPI_TelPU#2 і тд). Дії, що не пов’язані з жодним з восьми пунктів Плану,...

Read More

“Погодити неможливо відмовити”: навіщо вносити зміни до ЗУ про доступ до інфраструктури?

27 грудня 2017 р. на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України було оприлюднено для публічного обговорення законопроект, за яким передбачено внесення змін до діючого ЗУ  «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж». Базуючись на здійсненому юридичному аналізі, Телекомпалата України направила листа до Міністерства, у якому виклала ряд принципових зауважень до зазначеного проекту Закону. Отже, згаданим законопроектом пропонується розширити перелік об’єктів, відносно яких дія Закону про доступ не поширюється. Наприклад: об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона та які забезпечують безпеку держави; об’єкти, на яких встановлено режим секретності; об’єкти, на яких встановлено режим доступу до інформації в...

Read More

Лист ТелПУ від 19.01.2018 р. №2244 щодо законопроекту “Про внесення змін до ЗУ про доступ до інфраструктури”

                            Міністерство інфраструктури України                                                Державна регуляторна служба України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації  Щодо проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»   На офіційному сайті Міністерства інфраструктури України розміщено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Проект) для його громадського обговорення. Так, згідно з пояснювальною запискою до Проекту, він розроблений з метою  упорядкування питання щодо доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту та електроенергетики, а також забезпечення захищеності об’єктів транспортної інфраструктури. Проте, після здійсненого аналізу запропонованих Проектом змін, вважаємо за доцільне висловити наступні принципові зауваження та пропозиції. 1.Щодо змін до частини другої статті 3 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон) в частині не поширення дії вказаного Закону. Так, Проектом передбачається виключення з регулювання Законом ряду об’єктів доступу. Проте, звертаємо увагу, що у разі внесення таких змін може виникнути правовий вакуум врегулювання доступу до таких об’єктів, оскільки заборони на розміщення телекомунікаційних мереж не встановлено, а єдиний порядок доступу до них відсутній та не передбачається його затвердження Проектом. Крім того, положеннями Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, що схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 р. 41,...

Read More

Спільне звернення об’днань провайдерів програмної послуги щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав

Вих. АППК № 726  від  16.01.2018р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі Національна рада України з питань телебачення  і радіомовлення Державна регуляторна служба України Зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» Асоціація правовласників та постачальників контенту, Телекомунікаційна палата України, Інтернет Асоціація України,  Асоціація «Укртелемережа», Спілка операторів телекомунікацій Одеси і Одеської області, Всеукраїнська асоціація операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж, Спілка кабельного телебачення України,  –  професійні об’єднання суб’єктів господарювання у сфері телебачення, на захист інтересів своїх членів – провайдерів програмної послуги, звертається до Міністерства, Національної ради, Державної регуляторної служби  з проханням врахувати наші зауваження та пропозиції до проекту  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», який 28.12.2018 був оприлюднений на офіційному сайті Міністерства для громадського обговорення. Метою цього проекту Закону згідно з пояснювальною запискою  є удосконалення нормативного регулювання щодо охорони та захисту авторського права і суміжних прав. Проект Закону покликаний сприяти спрощенню ведення господарської діяльності в Україні, підвищенню її інвестиційної привабливості, стимулювання розвитку, а також адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Разом з тим, вказаний законопроект, на нашу думку, містить суттєві недоліки, суперечливі положення  та становить загрозу щодо встановлення необґрунтованого навантаження на провайдерів програмної послуги[1] у вигляді  обов’язку плати за використання творів, виконань, фонограм, фільмів при технічному забезпеченні абонентів можливістю перегляду програм телерадіоорганізацій. Ми переконані, що такий обов’язок...

Read More
  • 1
  • 2

Актуально