Міністерство інфраструктури України

                                               Державна регуляторна служба України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

 Щодо проекту ЗУ «Про внесення змін

до Закону України «Про доступ

до об’єктів будівництва, транспорту,

електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»

 

На офіційному сайті Міністерства інфраструктури України розміщено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Проект) для його громадського обговорення.

Так, згідно з пояснювальною запискою до Проекту, він розроблений з метою  упорядкування питання щодо доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту та електроенергетики, а також забезпечення захищеності об’єктів транспортної інфраструктури.

Проте, після здійсненого аналізу запропонованих Проектом змін, вважаємо за доцільне висловити наступні принципові зауваження та пропозиції.

1.Щодо змін до частини другої статті 3 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон) в частині не поширення дії вказаного Закону.

Так, Проектом передбачається виключення з регулювання Законом ряду об’єктів доступу. Проте, звертаємо увагу, що у разі внесення таких змін може виникнути правовий вакуум врегулювання доступу до таких об’єктів, оскільки заборони на розміщення телекомунікаційних мереж не встановлено, а єдиний порядок доступу до них відсутній та не передбачається його затвердження Проектом.

Крім того, положеннями Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, що схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 р. 41, передбачено, що нормативний матеріал у законопроекті викладається у логічній послідовності з тим, щоб забезпечити доступність  закону для огляду, правильного його розуміння та застосування, а для правильного застосування норм і виключення різнотлумачень кожне нормативне положення має бути чітко викладено.

Проте, зміни до частини другої статті 3 Закону, на нашу думку, не забезпечують доступність закону для огляду, а також не виключають можливості різнотлумачень.

  1. Щодо змін до частини тринадцятої статті 12 Закону.

Проект містить такі підстави для відмови у видачі технічних умов як відсутність погодження з Міністерством оборони України, Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством інфраструктури України.

Вказані «погодження» з державними органами мають ознаки документу дозвільного характеру у розумінні ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Оскільки без одержання такого «погодження» у суб’єкта господарювання (оператора, провайдера телекомунікацій) буде відсутня можливість отримати технічні умови, і як наслідок, подальша можливість надання послуг та здійснення своєї господарської діяльності – надання телекомунікаційних послуг

Разом з тим, частиною першою статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» передбачено, що виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:

необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

платність або безоплатність видачі (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру;

строк видачі документа дозвільного характеру або відмови у його  видачі;

вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, анулювання документа дозвільного характеру;

строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа;

перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;

перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для  одержання документа дозвільного характеру.

Проте, вище вказані вимоги частини першої статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо документу дозвільного характеру – погодження не передбачені Проектом.

Таким чином, вказані зміни суперечать нормам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а також несуть ризики зловживань, оскільки відсутня чітко визначена та прозора процедура отримання такого погодження.

Крім того, Проектом передбачається доповнити перелік підстав для відмови у видачі технічних умов, наприклад як:

обґрунтована наявна або потенційна загроза безпеці та/або здоров’ю населення;

обґрунтована наявна або потенційна загроза цілісності та безпеці технічних засобів телекомунікацій, враховуючи цілісність та безпеку інфраструктури об’єкта доступу.

Проте, такі підставі не містять вичерпності та можуть бути трактовані абсолютно під кожний випадок звернення оператора, провайдера телекомунікацій.

Крім того, таку особливість, пов’язану із забезпеченням безпечного доступу та користування інфраструктурою об’єкта доступу можливо передбачити на рівні Правил надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу, як це і встановлено у частині третій статті 11 Закону.

Також, вважаємо, що вказані положення Проекту можуть призвести до прийняття суб’єктивних, не обґрунтованих рішень, які негативно вплинуть на індустрію телекомунікацій.

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що Проект потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та принципів державної регуляторної політики, що встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку з чим, просимо врахувати надані зауваження під час доопрацювання положень Проекту.

 

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації