№ 2786 від 08.08.2023 р.

 Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

                                                                       Щиголю Ю.Ф.

Щодо зауважень до проекту наказу Адміністрації Держспецзв’язку

 

Шановний Юрію Федоровичу!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створене з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернету, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного. 

Адміністрацією Держспецзв’язку на офіційному сайті опубліковано для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження Технічних вимог до електронних комунікаційних мереж щодо їх сталості в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану» (далі – проект наказу).

Так, проектом наказу пропонується запровадити технічні та організаційно-правові зобов’язання для постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах звичайної роботи та мирного часу, надзвичайних ситуацій, надзвичайного чи воєнного стану.

Проект наказу не відповідає принципам державної регуляторної політики, передбаченим Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», таким як:

ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Передбачені проектом наказу технічні та організаційно-правові зобов’язання для постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг є неможливими для виконання та створюють надмірний тиск на постачальників, що, вважаємо, є особливо неприпустимим під час воєнного стану.

Наприклад, для галузі мобільного зв’язку забезпечення тільки 50% базових станцій мобільного зв’язку (виходячи з загальної кількості базових станцій 36 000 штук) генераторами живлення потребуватиме одноразово, якщо вдасться знайти необхідний обсяг обладнання та збережеться курс національної валюти, коштів індустрії в розмірі більше 10 млрд гривен.

Операційні витрати на підтримку працездатності обладнання (при збереженні поточної вартості палива) для 50% базових станцій складатимуть більше 20 млн гривен на 3 доби, та 3 млрд гривен на місяць. Забезпечення 100% базових станцій потребуватиме більше 20 млрд гривен одноразових витрат, та більше 40 млн гривен на 3 доби, 6 млрд гривен операційних витрат на місяць.

Аналогічно непомірні витрати покладаються і на постачальників фіксованого зв’язку та доступу до мережі Інтернет.

При цьому, аналіз регуляторного впливу до проекту наказу не містить інформації про витрати суб’єктів господарювання на закупівлю обладнання та підтримку його функціонування, не містить будь-якого обґрунтування щодо відсотків до забезпечення сталості мереж, а саме, підтримки працездатності технічних засобів електронних комунікацій шляхом забезпечення електроживлення.

Також, важливо звернути увагу, що жодним Законом України не передбачені повноваження Держспецзв’язку встановлювати вимоги щодо показників забезпечення  електронних комунікаційних мереж елетрогенераторними установками та запасом пально-мастильних матеріалів.

Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, вважаємо, що відсутні правові підстави для подальшого затвердження проекту наказу.

Тому, враховуючи вказане вище, звертаємо увагу розробника на обов’язкову необхідність проведення підсумків громадського обговорення із залученням усіх зацікавлених представників ринку електронних комунікацій та профільних асоціацій.

Разом з тим, ми розуміємо важливість запровадження прозорих та адекватних для виконання положень щодо функціонування мереж електронних комунікацій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, просимо за підсумками громадського обговорення відкликати проект наказу та провести обговорення можливих необхідних змін до законодавства із широким залученням представників ринку електронних комунікацій та профільних асоціацій.

 
  

З повагою

Голова Ради                                                                                     Т. Попова