Від 16.01.2023 № 2738

Народним депутатам України:

Федієнку Олександру Павловичу

Струневичу Вадиму Олеговичу

Кісєлю Юрію Григоровичу

Короленко Валентині Юріївні

Зубу Валерію Олексійовичу

Камельчуку Юрію Олександровичу

Лаба Михайлу Михайловичу

Вінтоняк Олені Василівні

Копиленку Олександру Любимовичу

Костюху Анатолію Вячеславовичу

Копанчук Олені Євгенівні

Швецю Сергію Федоровичу

Мазурашу Георгію Георгійовичу

Калауру Івану Романовичу

 Щодо законопроекту реєстр. № 8238

 Шановні народні депутати!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує учасників ринку електронних комунікацій, засвідчує свою повагу та звертається з приводу наступного.

У Верховній Раді України 28.11.2022 зареєстровано законопроект  «Про внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» (щодо вимог при наданні електронних комунікаційних послуг органам державної влади, органам місцевого самоврядування, державним організаціям (установам, закладам) та на об’єкти критичної інфраструктури)» за реєстраційним № 8238 та за Вашого авторства.

Так, вказаним законопроектом передбачені, зокрема, зміни до частини третьої статті 18 Закону України «Про електронні комунікації» (далі – Закон), згідно яких пропонується встановити додаткову умову загальної авторизації постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг у разі надання ними електронних комунікаційних послуг органам державної влади, органам місцевого самоврядування, державним організаціям (установам, закладам) та на об’єкти критичної інфраструктури, а саме, що такі постачальники повинні мати статус LIR.

Крім цього, пропонується встановити заборону постачальнику електронних комунікаційних мереж та/або послуг здійснювати передачу (трансфери) ІР-адрес в Україні або за її межі у період надання електронних комунікаційних послуг такій категорії абонентів.

Вважаємо, що фактичною метою законопроєкту є посилення контролю за компаніями, які надають електронні комунікаційні  послуги органам влади, об’єктам критичної інфраструктури та встановлення додаткових обмежень і нерівних умов функціонування на ринку електронних комунікацій, а не захист та створення безпечних умов в діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних організацій (установ, закладів), об’єктів критичної інфраструктури та захист кіберпростору, як це відображено у пояснювальній записці до законопроєкту.

На нашу думку зазначені зміни суперечать:

  1. Основним принципам застосування законодавства у сфері електронних комунікацій, що визначені положеннями пунктів 1, 2, 5, 6, 8 частини другої статті 3 Закону, а саме: мінімального регулювання; регуляторної передбачуваності; недискримінації; технологічної нейтральності; сприяння реалізації інновацій.
  2. Меті та завданням державного управління і регулювання у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, які визначені положеннями пунктів 1, 3 та 4 частини першої статті 4 Закону, а саме: розвитку ринків доступу до електронних комунікаційних мереж та ринків електронних комунікаційних послуг; забезпеченню надання на всій території України якісних, прийнятних та доступних для населення послуг шляхом забезпечення ефективної конкуренції та вибору електронних комунікаційних послуг; сприянню розвитку внутрішнього ринку шляхом встановлення передбачуваних регуляторних підходів, створення рівних умов для здійснення господарської діяльності у сфері електронних комунікацій.
  3. Введення більш жорстких умов загальної авторизації для певної категорії постачальників електронних комунікаційних послуг не відповідає вимогам частини шостої статті 18 Закону, якою визначено, що умови та процедури загальної авторизації можуть бути змінені лише в об’єктивно обґрунтованих випадках, пропорційно та з урахуванням завдань, передбачених статтею 4Закону.

Враховуючи вказане, просимо Вас ініціювати широке обговорення з профільними асоціаціями, такими як: асоціація «Телекомунікаційна палата України», асоціація «Телас» та Інтернет асоціація України, і представниками ринку електронних комунікацій положень законопроекту та не допустити його прийняття у внесеній редакції. 

Зі свого боку запевняємо, що готові надати експертну підтримку у доопрацюванні законопроекту.

У випадку виникнення додаткових запитань просимо звертатись до Новак Анни,  директора асоціації.

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                                  Т.В. Попова