Телекомпалата України надіслала пропозиції та зауваження до проектів Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва та до Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі, що входять до компетенції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

На нашу думку, проекти Правил в редакції, опублікованій на офіційному сайті Міністерства потребують доопрацювання.

За неофіційною інформацією, зазначені документи вже надійшли на погодження до центральних органів виконавчої влади, не дочекавшись закінчення терміну публічного обговорення, що спливає лише 26 жовтня 2017 р. Також зазначені документи поки що не надходили на погодження до  Державної регуляторної служби України.

Нижче опубліковані посилання на листи ТелПУ та порівняльні таблиці із зауваженнями до проектів Правил