День: 28.07.2017

Юридичний аналіз законопроектів-близнюків

КОНВЕНЦІЯ про захист прав людини і основоположних свобод; КОНВЕНЦІЯ про кіберзлочинність РЕЗОЛЮЦІЯ Ради ООН з прав людини РЕКОМЕНДАЦІЇ ОБСЕ стосовно свободи вираження думки в Інтернеті ДЕКЛАРАЦІЯ про свободу комунікацій в Інтернет КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЗАКОН України «Про телекомунікації» ЗАКОН України «Про захист економічної конкуренції» ЗАКОН України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ЗАКОН України «Про Раду національної безпеки і оборони України» ЗАКОН України «Про авторське право і суміжні права» Ось так виглядає громіздкий, але не повний список міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів, яким суперечать положення законопроектів-близнюків № 6676 та №6688. Згідно з пояснювальними записками до законопроектів,...

Read More

Лист ТелПУ від 27.07.2017 р. №2202 Голові Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку щодо аналізу законопроектів 6676 та 6688

Голові Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку Данченку О.І.   Щодо зауважень до законопроектів реєстр. № 6688 від 12.07.2107 та реєстр. № 6676 від 10.07.2017            Шановний Олександре Івановичу! Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує гравців ринку цифрових комунікацій України, висловлюючи Вам свою повагу, звертається з приводу наступного. У Верховній Раді України зареєстровано два ідентичних проекти Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері» (реєстр. № 6688 від 12.07.2107 та реєстр. № 6676 від 10.07.2017) (далі – Законопроекти). Згідно з пояснювальними записками до Законопроектів, вони розроблені з метою створення дієвих механізмів, спрямованих на оперативне виявлення, реагування, попередження, запобігання, нейтралізацію кіберзагроз, кібератак та кіберзлочинів, ліквідацію їх наслідків та відновлення сталості і надійності функціонування комунікаційних, технологічних систем. Проте, вважаємо, що вказаними Законороектами не можливо буде досягти задекларованих цілей, а їх прийняття лише спричинить грубе порушення норм міжнародного права, в тому числі: Конвенції про кіберзлочинність, Рекомендацій ОБСЕ стосовно свободи вираження думки в Інтернеті (2011 рік), Декларації «Свобода спілкування в Інтернеті», ухваленоъ Комітетом Міністрів Ради Європи 28 травня 2003 року, Конституції України, Законів України «Про телекомунікації», «Про захист економічної конкуренції», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Раду національної безпеки і оборони України» та інших. Крім того, положення Проекту не відповідають принципам законності, обґрунтованості і пропорційності при обмеженні свободи інформації. Детальний аналіз Законопроектів наводимо нижче. 1....

Read More

Актуально