Місяць: Червень 2020

Лист ТелПУ №2475 від 26.06.2020 ВРУ щодо пропозицій до зп “Про хмарні технології”

№ 2475 від 26.06.2020Верховна Рада України Щодо пропозицій до поправок у проєкт Закону реєстр. № 2655 від 20.12.2019 Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує легальних гравців ринку цифрових комунікацій України, звертається з приводу наступного.У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону «Про хмарні послуги» (реєстр. № 2655 від 20.12.2019), який 16 червня 2020 року прийнято в першому читанні.Асоціація «Телекомунікаційна палата України» була активними учасником робочої групи, яка також працювала над текстом законопроекту та вважаємо, що його прийняття сприятиме активізації робіт із запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у державному секторі, що дозволить створити умови для ефективного використання публічних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій при обробці інформації.Разом з тим, ми також вважаємо, що текст Законопроекту потребує внесення правки до другого читання, а саме до частини четвертої статті 11 такого змісту:«у частині четвертій статті 11 проекту Закону «Про хмарні послуги» слова «поза межами адміністративно-територіальних кордонів України» виключити.».Обгрунтування:У частині четвертій статті 11 проекту Закону пропонуємо скасувати заборону обробки персональних даних Публічних користувачів за допомогою хмарних обчислень та ЦОД, що розміщені поза межами адміністративно-територіальних кордонів України.Вимога щодо локалізації даних є дискримінаційною та суперечить міжнародним зобов’язанням України та національному законодавству, а саме:Вимога щодо локалізації даних суперечить міжнародним зобов’язанням України відповідно до Загальної угоди Світової Організації Торгівлі про торгівлю послугами (ЗУТП)Стаття II: 1 ЗУТП вимагає від кожного Члена поводження з послугами та постачальниками послуг будь-якого іншого Члена не менш сприятливо, ніж з подібними послугами та постачальниками послуг будь-якої іншої країни.Стаття XVI:...

Read More

Лист ТелПУ №2446 від 25.06.2020 ВРУ щодо пропозицій до поправок до проєкту Закону реєстр. № 3014 від 05.02.2020

Верховна Рада УкраїниЩодо пропозицій до поправок до проєкту Закону реєстр. № 3014 від 05.02.2020 Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує легальних гравців ринку цифрових комунікацій України, звертається з приводу наступного.Асоціація «Телекомпалата України» та інші профільні об’єднання були активними учасниками робочої групи, які працювали на базі Комітету цифрової трансформації над текстом проєкту Закону «Про електронні комунікації» (реєстр. № 3014 від 05.02.2020) (далі – проєкт Закону).Так, вказаний проєкт Закону 16 червня 2020 року було підтримано народними депутатами та прийнято у першому читанні.Вказаний проєкт Закону вже давно очікує телекомунікаційна галузь, оскільки його положення оновлюють законодавство та імплементують найкращі положення Директив ЄС.Разом з тим, текст проєкту Закону містить суперечності та правові недоліки, які можуть навпаки негативно вплинути на розвиток цифрових послуг, надання послуг доступу до Інтернет, а тому потребують однозначного усунення.Враховуючи важливість прийняття проєкту Закону, який стане основою для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, надсилаємо розроблені Асоціацією правки до читання та просимо розглянути і внести їх до другого читання. З повагою Голова Ради Асоціації                                                                                Т.В. ПоповаKPI_TelPU2020#1 Завантажити порівняльну таблицю (файл формату...

Read More

Лист ТелПУ №2473 від 25.06.2020 Нацраді щодо положення про ліцензування провайдерів програмної послуги

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення,  Щодо зауважень та пропозицій до проєкту Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послугиАсоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створено з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа та Інтернет, звертається з приводу наступного.На офіційному веб-сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення розміщено проєкт Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (далі – Проєкт), який згідно з повідомленням про оприлюднення, зокрема, передбачає приведення у відповідність до вимог чинного законодавства норми Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги.Разом з тим, за результатами здійсненого аналізу положень Проєкту надсилаємо зауваження та пропозиції, які просимо врахувати під час громадського обговорення.З повагою Голова Ради Асоціації                                                       Тетяна Попова KPI_TelPU2020#3 Завантажити порівняльну таблицю (файл формату...

Read More

Лист ТелПУ №2472 від 25.06.2020 Кабінет Міністрів України щодо функціонування НТМ

№ 2472 від 25.06.2020 Кабінет Міністрів УкраїниЩодо зауважень до проєкту постанови КМУ «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій, звертається з приводу наступного.На офіційному сайті Держспецзв’язку було розміщено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі» (далі – проєкт Постанови), яким запропоновано затвердити «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі», «Правила надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі» та внести зміни до деяких постанов КМУ.До вказаного проєкту Постанови, як нам відомо, надано суттєві зауваження НКРЗІ, які потребують узгодження з генеральним штабом ЗСУ, а ДРС відмовлено у його погоджені рішенням № 294 від 21 травня 2020 року.За результатами розгляду та аналізу положень проєкту Постанови Телекомпалата також надала пропозиції щодо доопрацювання його положень (у додатку до цього листа порівняльна таблиця до зауважень), а нижче висловлюємо найсуттєвіші зауваження, які потребують ґрунтовного обговорення та розгляду.1.Пунктом другим проєкту Постанови пропонується визначити Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України органом управління Національною телекомунікаційною мережею, як об’єктом державної власності.Проте, пунктом 17 статті 1 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» передбачено, що Національна телекомунікаційна мережа – сукупність спеціальних телекомунікаційних систем (мереж), систем спеціального зв’язку, інших комунікаційних систем, які використовуються в інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та військових формувань, утворених відповідно до закону, призначена для обігу (передавання, приймання, створення, оброблення, зберігання) та захисту національних інформаційних...

Read More

Лист ТелПУ №2471 від 25.06.2020 Міністерство юстиції України щодо функціонування НТМ

№ 2471 від 25.06.2020 Міністерство юстиції УкраїниЩодо зауважень до проєкту постанови КМУ «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій, звертається з приводу наступного.На офіційному сайті Держспецзв’язку розміщено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі» (далі – проєкт Постанови), яким запропоновано затвердити «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі», «Правила надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі» та внести зміни до деяких постанов КМУ.До вказаного проєкту Постанови, як нам відомо, надано суттєві зауваження НКРЗІ, які потребують узгодження з генеральним штабом ЗСУ, а ДРС відмовлено у його погоджені рішенням № 294 вд 21 травня 2020 року.За результатами розгляду та аналізу положень проєкту Постанови надсилаємо пропозиції у додатку до цього листа, а нижче висловлюємо найсуттєвіші зауваження, які потребують ґрунтовного обговорення та розгляду.1.Пунктом другим проєкту Постанови пропонується визначити Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України органом управління Національною телекомунікаційною мережею, як об’єктом державної власності.Проте, пунктом 17 статті 1 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» передбачено, що Національна телекомунікаційна мережа – сукупність спеціальних телекомунікаційних систем (мереж), систем спеціального зв’язку, інших комунікаційних систем, які використовуються в інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та військових формувань, утворених відповідно до закону, призначена для обігу (передавання, приймання, створення, оброблення, зберігання) та захисту національних інформаційних ресурсів, забезпечення захищених електронних комунікацій, надання спектра сучасних захищених інформаційно-комунікаційних (мультисервісних)...

Read More

АКТУАЛЬНО