Лист ТелПУ №2475 від 26.06.2020 ВРУ щодо пропозицій до зп “Про хмарні технології”

№ 2475 від 26.06.2020Верховна Рада України Щодо пропозицій до поправок у проєкт Закону реєстр. № 2655 від 20.12.2019 Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує легальних гравців ринку цифрових комунікацій України, звертається з приводу наступного.У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону «Про хмарні послуги» (реєстр. № 2655 від 20.12.2019), який 16 червня 2020 року прийнято в першому читанні.Асоціація «Телекомунікаційна палата України» була активними учасником робочої групи, яка також працювала над текстом законопроекту та вважаємо, що його прийняття сприятиме активізації робіт із запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у державному секторі, що дозволить створити умови для ефективного використання публічних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій при обробці інформації.Разом з тим, ми також вважаємо, що текст Законопроекту потребує внесення правки до другого читання, а саме до частини четвертої статті 11 такого змісту:«у частині четвертій статті 11 проекту Закону «Про хмарні послуги» слова «поза межами адміністративно-територіальних кордонів України» виключити.».Обгрунтування:У частині четвертій статті 11 проекту Закону пропонуємо скасувати заборону обробки персональних даних Публічних користувачів за допомогою хмарних обчислень та ЦОД, що розміщені поза межами адміністративно-територіальних кордонів України.Вимога щодо локалізації даних є дискримінаційною та суперечить міжнародним зобов’язанням України та національному законодавству, а саме:Вимога щодо локалізації даних суперечить міжнародним зобов’язанням України відповідно до Загальної угоди Світової Організації Торгівлі про торгівлю послугами (ЗУТП)Стаття II: 1 ЗУТП вимагає від кожного Члена поводження з послугами та постачальниками послуг будь-якого іншого Члена не менш сприятливо, ніж з подібними послугами та постачальниками послуг будь-якої іншої країни.Стаття XVI:...

Read More