День: 25.06.2020

Лист ТелПУ №2473 від 25.06.2020 Нацраді щодо положення про ліцензування провайдерів програмної послуги

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення,  Щодо зауважень та пропозицій до проєкту Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послугиАсоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створено з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа та Інтернет, звертається з приводу наступного.На офіційному веб-сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення розміщено проєкт Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (далі – Проєкт), який згідно з повідомленням про оприлюднення, зокрема, передбачає приведення у відповідність до вимог чинного законодавства норми Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги.Разом з тим, за результатами здійсненого аналізу положень Проєкту надсилаємо зауваження та пропозиції, які просимо врахувати під час громадського обговорення.З повагою Голова Ради Асоціації                                                       Тетяна Попова KPI_TelPU2020#3 Завантажити порівняльну таблицю (файл формату...

Read More

Лист ТелПУ №2472 від 25.06.2020 Кабінет Міністрів України щодо функціонування НТМ

№ 2472 від 25.06.2020 Кабінет Міністрів УкраїниЩодо зауважень до проєкту постанови КМУ «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій, звертається з приводу наступного.На офіційному сайті Держспецзв’язку було розміщено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі» (далі – проєкт Постанови), яким запропоновано затвердити «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі», «Правила надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі» та внести зміни до деяких постанов КМУ.До вказаного проєкту Постанови, як нам відомо, надано суттєві зауваження НКРЗІ, які потребують узгодження з генеральним штабом ЗСУ, а ДРС відмовлено у його погоджені рішенням № 294 від 21 травня 2020 року.За результатами розгляду та аналізу положень проєкту Постанови Телекомпалата також надала пропозиції щодо доопрацювання його положень (у додатку до цього листа порівняльна таблиця до зауважень), а нижче висловлюємо найсуттєвіші зауваження, які потребують ґрунтовного обговорення та розгляду.1.Пунктом другим проєкту Постанови пропонується визначити Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України органом управління Національною телекомунікаційною мережею, як об’єктом державної власності.Проте, пунктом 17 статті 1 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» передбачено, що Національна телекомунікаційна мережа – сукупність спеціальних телекомунікаційних систем (мереж), систем спеціального зв’язку, інших комунікаційних систем, які використовуються в інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та військових формувань, утворених відповідно до закону, призначена для обігу (передавання, приймання, створення, оброблення, зберігання) та захисту національних інформаційних...

Read More

Лист ТелПУ №2471 від 25.06.2020 Міністерство юстиції України щодо функціонування НТМ

№ 2471 від 25.06.2020 Міністерство юстиції УкраїниЩодо зауважень до проєкту постанови КМУ «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій, звертається з приводу наступного.На офіційному сайті Держспецзв’язку розміщено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі» (далі – проєкт Постанови), яким запропоновано затвердити «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі», «Правила надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі» та внести зміни до деяких постанов КМУ.До вказаного проєкту Постанови, як нам відомо, надано суттєві зауваження НКРЗІ, які потребують узгодження з генеральним штабом ЗСУ, а ДРС відмовлено у його погоджені рішенням № 294 вд 21 травня 2020 року.За результатами розгляду та аналізу положень проєкту Постанови надсилаємо пропозиції у додатку до цього листа, а нижче висловлюємо найсуттєвіші зауваження, які потребують ґрунтовного обговорення та розгляду.1.Пунктом другим проєкту Постанови пропонується визначити Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України органом управління Національною телекомунікаційною мережею, як об’єктом державної власності.Проте, пунктом 17 статті 1 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» передбачено, що Національна телекомунікаційна мережа – сукупність спеціальних телекомунікаційних систем (мереж), систем спеціального зв’язку, інших комунікаційних систем, які використовуються в інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та військових формувань, утворених відповідно до закону, призначена для обігу (передавання, приймання, створення, оброблення, зберігання) та захисту національних інформаційних ресурсів, забезпечення захищених електронних комунікацій, надання спектра сучасних захищених інформаційно-комунікаційних (мультисервісних)...

Read More

Лист ТелПУ №2470 від 25.06.2020 Міністерство цифрової трансформації України щодо функціонування НТМ

№ 2470 від 25.06.2020 Міністерство цифрової трансформації УкраїниЩодо зауважень до проєкту постанови КМУ «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій, звертається з приводу наступного.На офіційному сайті Держспецзв’язку було розміщено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі» (далі – проєкт Постанови), яким запропоновано затвердити «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі», «Правила надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі» та внести зміни до деяких постанов КМУ.До вказаного проєкту Постанови, як нам відомо, надано суттєві зауваження НКРЗІ, які потребують узгодження з генеральним штабом ЗСУ, та ДРС відмовлено у його погоджені рішенням № 294 вд 21 травня 2020 року.За результатами розгляду та аналізу положень проєкту Постанови Телекомпалата також надала пропозиції щодо доопрацювання його положень (у додатку до цього листа порівняльна таблиця до зауважень), а нижче висловлюємо найсуттєвіші зауваження, які потребують ґрунтовного обговорення та розгляду.1.Пунктом другим проєкту Постанови пропонується визначити Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України органом управління Національною телекомунікаційною мережею, як об’єктом державної власності.Проте, пунктом 17 статті 1 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» передбачено, що Національна телекомунікаційна мережа – сукупність спеціальних телекомунікаційних систем (мереж), систем спеціального зв’язку, інших комунікаційних систем, які використовуються в інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та військових формувань, утворених відповідно до закону, призначена для обігу (передавання, приймання, створення, оброблення, зберігання) та захисту національних...

Read More

Лист ТелПУ №2469 від 25.06.2020 Держспецзв’язку України щодо функціонування НТМ

№ 2469 від 25.06.2020 Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниЩодо зауважень до проєкту постанови КМУ «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій, звертається з приводу наступного.На офіційному сайті Держспецзв’язку було розміщено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі» (далі – проєкт Постанови), яким запропоновано затвердити «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі», «Правила надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі» та внести зміни до деяких постанов КМУ.До вказаного проєкту Постанови Телекомпалата надавала листом від 30.04.2020 № 2434/1 зауваження та пропозиції, які згідно із листом Держспецзв‘язку від 29.05.2020 № 07/01/03-810 не були враховані навіть частково.Також, за наявної у нас інформації до Проєкта Постанови було надано суттєві зауваження та пропозиції від НКРЗІ, які потребують узгодження з генеральним штабом ЗСУ, а ДРС було відмовлено у погоджені цього проєкту.Отже, редакція проєкту Постанови потребує доопрацювання та повторного оприлюднення з метою громадського обговорення відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».Враховуючи вказане, Асоціація «Телекомунікаційна палата України» звертається до Держспецзв’язку щодо необхідності доопрацювання проєкту Постанови та проведення повторного громадського обговорення положень вже доопрацьованого проєкту Постанови із залученням представників профільних асоціації, у тому числі, Телекомпалати.  З повагою Голова Ради Асоціації                                                                                Т.В....

Read More

АКТУАЛЬНО