№ 2469 від 25.06.2020

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Щодо зауважень до проєкту постанови

КМУ «Деякі питання функціонування Національної

телекомунікаційної мережі»

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій, звертається з приводу наступного.

На офіційному сайті Держспецзв’язку було розміщено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі» (далі – проєкт Постанови), яким запропоновано затвердити «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі», «Правила надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі» та внести зміни до деяких постанов КМУ.

До вказаного проєкту Постанови Телекомпалата надавала листом від 30.04.2020 № 2434/1 зауваження та пропозиції, які згідно із листом Держспецзв‘язку від 29.05.2020 № 07/01/03-810 не були враховані навіть частково.

Також, за наявної у нас інформації до Проєкта Постанови було надано суттєві зауваження та пропозиції від НКРЗІ, які потребують узгодження з генеральним штабом ЗСУ, а ДРС було відмовлено у погоджені цього проєкту.

Отже, редакція проєкту Постанови потребує доопрацювання та повторного оприлюднення з метою громадського обговорення відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Враховуючи вказане, Асоціація «Телекомунікаційна палата України» звертається до Держспецзв’язку щодо необхідності доопрацювання проєкту Постанови та проведення повторного громадського обговорення положень вже доопрацьованого проєкту Постанови із залученням представників профільних асоціації, у тому числі, Телекомпалати. 

 З повагою

 Голова Ради Асоціації                                                                                Т.В. Попова

KPI_TelPU2020#3