Лист ТелПУ № 2569 від 01.02.2021 р. КМУ щодо внесення змін до процедури MNP

Від 01.02.2021 №2569Прем’єр-мінісстру УкраїниШмигалю Д.А. Щодо проєкту рішення НКРЗІ  «Про затвердження змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг з перенесення абонентських номерів» Шановний Денисе Анатолійовичу!  Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (надалі – «Асоціація»), яка створена для сприяння розвитку в Україні сфери цифрових комунікацій, засвідчує Вам свою повагу та звертається приводу наступного. Україна одна з останніх країн в світі впровадила послугу  перенесення абонентського номеру (Mobile Number Portability (MNP), яка передбачає право  абонента на вільний вибір оператора (провайдера) телекомунікацій без зміни абонентського номеру.01.05.2019 року послуга MNP стартувала в Україні на підставі рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (надалі – «НКРЗІ») від 31 липня 2015 року № 394  «Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів» та  № 543 від 16.10.2018 «Про визначення строків початку впровадження послуг із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, та їх підключення до централізованої бази даних».Цього ж року стало зрозуміло, що процедура перенесення номеру є недосконалою, не задовольняє попит абонентів та, відповідно, потребує нагального удосконалення.             17.11.2020 року НКРЗІ прийнято Рішення № 442  «Про схвалення проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів», яке наразі  знаходиться на затвердженні відповідних державних органів.          Незважаючи на важливість затвердження зазначених змін, в першу чергу для задоволення потреб  споживачів, деякими учасниками ринку не...

Read More