Від 01.02.2021 №2569

Прем’єр-мінісстру України

Шмигалю Д.А. 

Щодо проєкту рішення НКРЗІ 

«Про затвердження змін до деяких рішень НКРЗІ

з питань надання послуг з перенесення абонентських номерів»

 Шановний Денисе Анатолійовичу!

  Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (надалі – «Асоціація»), яка створена для сприяння розвитку в Україні сфери цифрових комунікацій, засвідчує Вам свою повагу та звертається приводу наступного.

 Україна одна з останніх країн в світі впровадила послугу  перенесення абонентського номеру (Mobile Number Portability (MNP), яка передбачає право  абонента на вільний вибір оператора (провайдера) телекомунікацій без зміни абонентського номеру.

01.05.2019 року послуга MNP стартувала в Україні на підставі рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (надалі – «НКРЗІ») від 31 липня 2015 року № 394  «Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів» та  № 543 від 16.10.2018 «Про визначення строків початку впровадження послуг із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, та їх підключення до централізованої бази даних».

Цього ж року стало зрозуміло, що процедура перенесення номеру є недосконалою, не задовольняє попит абонентів та, відповідно, потребує нагального удосконалення.

             17.11.2020 року НКРЗІ прийнято Рішення № 442  «Про схвалення проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів», яке наразі  знаходиться на затвердженні відповідних державних органів.

          Незважаючи на важливість затвердження зазначених змін, в першу чергу для задоволення потреб  споживачів, деякими учасниками ринку не підтримується удосконалення процедури перенесення номерів та висловлюється думка, що вказані зміни створюють загрозу національній безпеці України, та для уникнення збільшення випадків шахрайства реєстрація  абонентів повинна здійснюватися на боці оператора-донора.

Асоціація не погоджується з вказаними твердженнями та звертає увагу Кабінету Міністрів України,  що вони не кореспондуються з  Рекомендаціями від 11 травня 2012 «Перенесення номерів – найкращі практики» (ECC Recommendation (12)02 «Number Portability – Best Practices»), наданими Комітетом по електронним  комунікаціям  (ЕСС) Європейської конференції адміністрацій поштових служб та зв’язку (CEPT) відносно  запровадження послуги перенесення номеру, що полягають у наступному:

– процес перенесення номеру повинен здійснюватися оператором-одержувачем і  відповідати принципу  “Єдиного вікна”;

– процедура перенесення номеру повинна бути якомога коротшою і ефективною. Національні регуляторні органи мають визначити максимальний час втрати сервісу, який повинен бути значно коротшим за один робочий день;

–   необхідно запобігати можливості зриву процесу перенесення номеру з боку оператора-донора під час перевірки.

Таким чином твердження, що надання послуги перенесення номеру повинно здійснюватися виключно після реєстрації у оператора-донора,  не відповідає кращим європейським практикам.

Крім того, на переконання експертів Асоціації, та обставина, що більшість абонентів в Україні  є  анонімними (незареєстрованими), сприяє збільшенню ризику вчинення протиправних дій та може створювати загрозу національній безпеці України.

За таких умов оператори намагаються запобігти відтоку абонентів через процедуру перенесення номеру, що блокує розвиток таких сучасних та простих механізмів віддаленої реєстрації абонентів як BankID, MobileID, SmartID. Отже, існуючий порядок MNP, який передбачає можливість отримання послуги лише після реєстрації абонентів у оператора-донора, призводить до збереження ситуації, коли близько 95% абонентів в Україні є анонімними (не зареєстрованими).

Натомість Проектом змін до порядку MNP передбачена можливість надання послуги виключно у разі попередньої реєстрації або у оператора-донора, або у оператора-реципієнта, і така процедура є більш безпечною та зручною для абонентів та сприятиме тому, що оператори будуть зацікавлені в розвитку простих, безпечних та зручних засобів віддаленої реєстрації, що, в свою чергу, зменшить ризики шахрайства та загрози для національної безпеки України.

При цьому, сама процедура реєстрації абонентів залишається без змін та здійснюється відповідно до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженого Рішенням НКРЗІ 28.11.2017  № 607, яким встановлено, що при безпосередньому зверненні абонент зобов’язаний надати паспорт та активну ідентифікаційну телекомунікаційну картку або підтвердити право користування такою карткою; при подачі заяви в електронній формі – заповнюється шаблон заяви з накладенням ЄЦП.

Таким чином, нова процедура MNP відповідає кращим європейський практикам, є захищеною та  вимагає реєстрації, що практично унеможливлює її використання для вчинення шахрайських дій з боку зловмисників.

Враховуючи нагальну необхідність запровадження належної роботи послуги MNP, в першу чергу для задоволення потреб абонентів та розвитку конкуренції, Асоціація просить Кабінет Міністрів України звернути увагу відповідних державних органів на безпечність нової процедури перенесення номерів та важливість погодження проекту Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про затвердження змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів».

Щиро сподіваємось на розуміння та підтримку телеком-галузі!

 З повагою

 Голова Ради Асоціації                                                     Т.В. Попова

KPI_TelPU2021#1.14