Лист ТелПУ №2499 від 11.09.2020 ВРУ щодо оподаткування операцій зі сплати роялті в ОКУ

Лист від 11.09.2020 № 2499Голові Комітету ВРУ з питань фінансів,податкової та митної політикиГетманцеву Д.О.   Щодо необхідності внесення змін до Податкового кодексу України в частиніусунення надмірного оподаткування операцій зі сплати роялті в організаціїколективного управління Шановний Даниле Олександровичу! Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій та постачальників конвергентних цифрових послуг, висловлюючи Вам свою повагу, звертається з приводу наступного.Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – Закон) визначено, що користувачі зобов’язані до початку використання у своїй діяльності об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, укласти з організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав. Колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюють виключно зареєстровані та акредитовані у відповідній сфері організації колективного управління, які є неприбутковими організаціями відповідно до Закону та утворюються в організаційно-правовій формі громадського об’єднання (громадська організація або громадська спілка) зі статусом юридичної особи, виключним видом діяльності якої є виконання завдань і функцій, визначених статтею 12  Закону.Користувачем є будь-яка юридична особа, фізична особа, фізична особа – підприємець, яка вчиняє дії, що відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», які вимагають отримання згоди від суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, або яка іншим чином повинна виплатити винагороду чи відрахування правовласникам.Відповідно до приписів пункту 140.5. статті 140 Податкового кодексу України (далі – ПК України), користувач повинен...

Read More