8 липня у приміщенні Державної регуляторної служби України відбулося обговорення пропозицій до проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Так, з метою встановлення прозорих та рівних умов для одержання ліцензій суб’єктами господарювання в сфері телекомунікацій та телерадіомовлення у вказаному заході також взяли участь представники Телекомпалати України.

Зміни, що пропонуються проектом ЗУ, підтримуються Телекомпалатою, зокрема відносно неможливості бути особливостями ліцензування вимог щодо:

невнесення відомостей про ліцензування видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

необхідності отримання здобувачами ліцензії/ліцензіатами ліцензії на паперовому носії (бланку);

затвердження ліцензійних умов рішенням органу ліцензування.

Під час обговорення проекту Закону позицію щодо необхідності затвердження ліцензійних умов на рівні КМУ чітко підтримано не лише ДРС, а й Мінекономрозвитку та АМКУ.

Крім того, ДРС підтримує пропозиції ТелПУ щодо встановлення заборони вимагати органами ліцензування надання документів в паперовому чи електронному вигляді, які підтверджують внесення здобувачами ліцензії (ліцензіатами) плати за видачу ліцензій.

В цьому контексті Головою ДРС зазначено, що підтвердження шляхом подання паперового документу про сплату ліцензійного збору не може бути обов’язком ліцензіата, адже це складова взаємодії органів ліцензування та Державного казначейства. Крім того, проектом ЗУ ДРС чітко пропонує встановити, що Державне казначейство забезпечує органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення здобувачами ліцензії (ліцензіатами) плати за видачу ліцензій.

Обговорення редакції проекту ЗУ буде відбуватися й надалі за участі широкого кола заінтересованих осіб, після чого буде передано до Мінекономрозвитку для подальшого внесення на розгляд КМУ з метою його прийняття ВРУ.

З проектом ЗУ пропонуємо ознайомитися за посиланням.

Пропозиції та зауваження приймаються за ел. адресами: oandreev@dkrp.gov.ua, dyatel@dkrp.gov.ua таkovalchuk@dkrp.gov.ua.