Головам профільних Комітетів Верховної Ради України

(за списком)

Щодо проекту ЗУ реєстрац. № 4663-1

Шановні народні депутати!

Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує легальних гравців ринку цифрових комунікацій України, звертається до Вас з наступного.

У Верховній Раді України Вами, як ініціатором зареєстровано за № 4663-1 від 01.06.2016 проект Закону України «Про детінізацію ринку азартних ігор в Україні».

Вказаним законопроектом, зокрема, підпунктом 4 пункту 7 розділу ХІІ (Прикінцеві та перехідні положення) пропонуються зміни до частини першої статті 39 Закону України «Про телекомунікації», згідно з якими встановлюються зобов’язання для операторів телекомунікацій обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про детінізацію ринку азартних ігор та забезпечення доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов’язань».

Проте, законопроектом не визначено механізм такого обмеження операторами телекомунікацій.

Слід зазначити, що відповідно до статті 9 Основного Закону України – Конституції чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

У свою чергу, статтею 12 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» (від 8 червня 2000 року) передбачено, що якщо надаються інформаційні послуги, які складаються з передачі інформації, що надається одержувачем послуг, всередині мережі зв’язку або надання доступу до мережі зв’язку, держави-члени забезпечують звільнення постачальника послуг від відповідальності за передану інформацію при умові, що постачальник:

  1. a) не є ініціатором передачі;
  2. b) не обирає одержувача передачі; та
  3. c) не обирає чи не змінює інформацію, що міститься в передачі.

Враховуючи вищевказане, вважаємо, що покладення обов’язку на оператора телекомунікацій щодо обмеження прав на доступ абонентів до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України “Про детінізацію ринку азартних ігор в Україні” можливе виключно на підставі судового рішення.

Крім того, Громадською радою при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації було зазначено, що обмеження реклами азартних ігор у мережі Інтернет необхідно здійснювати у рамках судових процедур.

Таким чином, пропонуємо повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

З повагою,

Директор Костянтин Гріцак