від 20.09.2018 № 2321/1

Головам профільних Комітетів Верховної Ради України

Народним депутатам Верховної Ради України

 

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо протидії спаму» (реєстр.№ 8186 від 23.03.2018)

 Шановні Народні депутати та Голови Комітетів!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», як професійне об’єднання суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій, звертається до  Вас з приводу наступного.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії спаму» (реєстр.№ 8186 від 23.03.2018), що спрямований на впровадження механізму захисту абонента телекомунікаційних послуг від  несанкціонованих електронних, текстових та/або мультимедійних повідомлень, з подальшим використанням їх контактних даних та можливістю використання цієї інформації в шахрайських цілях.

Враховуючи вказане, вважаємо за доцільне висловити суттєві зауваження та пропозиції до положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії спаму» (далі – проект Закону).

Щодо проекту Закону в цілому, то повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 703 (далі – Постанова КМУ                   № 703) внесено зміни до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 (далі – Правила).

Вказані зміни були спрямовані та прийняті, у тому числі, з метою протидії спаму, а тому при доопрацюванні проекту Закону положення змін до Правил необхідно враховувати.

  1. Проектом Закону передбачається доповнити Закон України «Про телекомунікації» новим визначенням, зокрема «спам».

Постановою КМУ № 703 визначено, що спам – це електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) абонента, оператора, провайдера умисно та/або масово надсилаються на їх адреси електронної пошти або кінцеве обладнання, крім повідомлень оператора, провайдера щодо надання телекомунікаційних послуг або органів державної влади у випадках, передбачених законодавством.

Зауважуємо, що надане визначення терміну «спам» у проекті Закону не відповідає положенням Правил.

Разом з тим, вказане у Постанові КМУ № 703 визначення було неодноразово предметом обговорення за участі операторів, провайдерів телекомунікацій на робочих групах та нарадах, які проводилася під час доопрацювання змін до Правил.

Тому, пропонуємо взяти за основу вже передбачене законодавством України, а саме пунктом 3 Правил, визначення «спаму».

  1. Проектом Закону також пропонується надати на рівні Закону специфічну технічну термінологію: «API», «IP2SMS», «SMPP 3.4», «SMTР», «FTP».

Проте, юридична (нормотворча) термінологія під час розробки проектів Законів повинна відповідати принципам стабільності та однозначності, що означає усталеність термінології, а не зміну їх з прийняттям кожного нового Закону.

Крім того, методичними рекомендаціями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, які надані у 2007 році, особливо наголошується на необхідності викладення тексту проекту стисло та державною діловою мовою.

Враховуючи швидкий технологічний розвиток вважаємо, що закріплення технічної термінології не є предметом регулювання саме Закону.

Отже, пропонуємо виключити з тексту проекту Закону визначення «API», «IP2SMS», «SMPP 3.4», «SMTР», «FTP».

      3. Проектом Закону передбачається право для споживачів щодо захисту від спаму, шляхом блокування                      оператором відправника спаму за заявою Споживача у випадку відповідності його повідомлень визначенню спам (зміни до статті 32 Закону України «Про телекомунікації»).

Проте, враховуючи, що самі споживачі телекомунікаційних послуг також можуть бути суб’єктами розповсюдження спаму, пропонуємо доповнити частину першу статті 33 Закону України «Про телекомунікації» новим пунктом такого змісту:

«споживач зобов’язаний не здійснювати зловмисні виклики, не замовляти, не пропонувати розсилання та не розповсюджувати спам;»

У зв’язку із запропонованою вище пропозицією права операторів телекомунікацій (частина перша статті 38 Закону України «Про телекомунікації») також потребують доповнення новим пунктом, а саме щодо права оператора, провайдера скорочувати надання послуг з власної ініціативи в разі встановлення факту розсилання споживачем спаму та/або здійснення зловмисних викликів (на строк, визначений договором).

  1. Змінами до статті 40 Закону України «Про телекомунікації», а також доповненнями статтею 148-6 «Розповсюдження спаму» Кодексу України про адміністративні порушення запроваджується відповідальність оператора телекомунікацій за організацію та/або сприяння розсилки повідомлень (спаму).

Проте, зазначаємо, що частиною четвертою статті 40 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що оператори, провайдери телекомунікацій не несуть відповідальності за зміст інформації, що передається їх мережами.

Таким чином, запропоновані проектом Закону зміни потребують детального доопрацювання, оскільки відповідальність та застосування санкцій повинні застосовуватися саме до осіб, що здійснюють розсилку повідомлень (спаму).

Виходячи з викладено, вважаємо, що проекту Закону потребує детального доопрацювання та не може бути прийнятий у запропонованій редакції.

Зі свого боку, повідомляємо про свою готовність до активної участі у роботі з доопрацювання положень проекту Закону.

 З повагою,

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації

KPI_TelPU#other