Против «черного» провайдера тоже есть прием

У листопаді 2015 року в Раду був внесений законопроект № 3562 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інформаційного простору України», яким законодавці пропонують розширити повноваження Національної ради України з питань ТБ і радіомовлення.

«В цілому Закон України «Про телебачення і радіомовлення» давно потребує внесення змін, зокрема, і в частині встановлення на рівні Закону, а не рішенні Національної ради, розмірів штрафів за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, а також і чіткого переліку таких порушень, за які до провайдерів програмної послуги і телерадіоорганізацій можуть бути застосовані санкції. А тому ми підтримуємо таку ініціативу парламентаріїв щодо врегулювання зазначеного питання, однак і ці положення законопроекту потребують деякого коректування»- зазначив Костянтин Гріцак.

Чинне законодавство не дозволяє Нацраді ефективно виконувати свої повноваження і це факт.

На сьогодні мало чинного законодавства для забезпечення ефективного виконання своїх повноважень Національною радою, оскільки, наприклад, регулятор не наділений повноваженнями контролювати неліцензіатів. Це одна з проблем, яку необхідно також вирішити в найближчому майбутньому при обговоренні законопроекту № 3562.

Одна з наших пропозицій до цього Законопроекту направлена саме на вирішення цієї проблеми. Ми пропонуємо доповнити повноваження Національної ради звертатися до суду з метою вилучення до держбюждету прибутку, отриманого суб’єктами господарювання в результаті діяльності в сфері телебачення і радіомовлення без отримання ліцензії. Ми сподіваємося, ця пропозиція буде підтримана.

Також, в законопроекті №3562 необхідно чітко визначити, що порушеннями законодавства України про телебачення і радіомовлення, за які до провайдерів програмної послуги Національна рада може застосовувати санкції, можуть визнаватися тільки:
1) незабезпечення можливості отримання програм універсальної програмної послуги;
2) а також ретрансляція програм правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію держави – члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, якщо такі програми і передачі не включені до переліку програм, що ретранслюються за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

А розміри штрафів щодо таких порушень ми пропонуємо передбачити в розмірі 25 відсотків і 10 відсотків відповідно.