Пропонуємо короткий звіт з вчорашнього засідання Експертно-апеляційної ради при Державній регуляторної службі України. Від Телекомпалати в ньому взяла участь Оксана Павленко.

Ксения Ляпина: до принятия «новых» лицензионных условий органы лицензирования не имеют права проверять субъектов предпринимательства

На порядок денний були винесені скарги, звернення суб’єктів господарювання, що апелювали до органів ліцензування фінансового, енергетичного та інших секторів економіки.

Ксения Ляпина: до принятия «новых» лицензионных условий органы лицензирования не имеют права проверять субъектов предпринимательства

Основним дискусійним питанням залишається питання практики застосування нового Закону про ліцензування, зокрема перехідних положень Закону по відношенню до раніше отриманих ліцензій за «старим» законом відповідно до «старих» ліц.умов.

ДРС вважає, що до прийняття Кабміном (а за новим Законом тільки Кабмін затверджує ліцумови для всіх без винятку ліцензованих видів діяльності, в т.ч. і за спеціальними законами) орган ліцензування не має права перевіряти ліцензіата на предмет відповідності його діяльності «старим» ліцумовам, прийнятим органом ліцензування раніше.

Нагадаємо, що сфера діяльності Експерно-апеляційного ради охоплює також сферу телекому і телемовлення, тому як раніше ДРС дала ТелПУ роз’яснення про поширення принципів державного регулювання в сфері ліцензування та повноважень експертно-апеляційної ради ДРС https://telpu.com.ua/user/files/korr_969v.pdf, https://telpu.com.ua/user/files/korr_951v.pdf в тому числі і в зазначених сферах.

Таку позицію підтвердило і Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Вашій увазі також пропонуємо посилання на коментар ДРС щодо можливості переоформлення діючих термінових ліцензій на безстрокові для всіх видів діяльності, включаючи і ліцензії, отримані у відповідності зі спеціальними законами http://www.dkrp.gov.ua/info/4586.