Від 14.10.2022 № 2715

 Державна регуляторна служба України

 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11

 Щодо проекту Постанови Кабінету Міністрів України

«Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження

строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром»

 

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує учасників ринку електронних комунікацій, звертається з приводу наступного.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – НКЕК) 05.10.2022 р. підвела підсумки обговорення проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром» (далі – Проєкт), який має надійти на погодження до ДРС.

Проєкт доповнений пунктом 14, в якому вказаний розмір плати за 1 МГц для смуги радіочастот 2355-2395 МГц у кожному регіоні для виду радіозв’язку «стільниковий зв’язок». На момент розробки Проєкту, всього терміну надання зауважень та пропозицій до нього від громадськості ця смуга радіочастот була нерозподілена і належала державі.

Також за підсумками обговорення до пункту 15-1 Проєкту була внесена пропозиція ПрАТ «ВФ Україна» щодо розміру плати за 1 МГц для смуги радіочастот 2575-2610 МГц у кожному регіоні для виду радіозв’язку «стільниковий зв’язок».

Водночас на сайті НКЕК вже розміщене оголошення стосовно вивчення попиту на спектр 2355-2395 МГц на підставі звернення одного з операторів щодо наміру отримати ліцензію на нього. Хочемо зауважити, що смуги радіочастот 2355-2395 МГц є обмеженим радіочастотним спектром, в якому можливе впровадження 4G та 5G технологій.

На думку Асоціації, такі одночасні дії свідчать про наміри, реалізація яких в умовах воєнного стану матиме негативні наслідки як для ринку електронних комунікацій, так і для державного бюджету, а саме:

  1. Надання ліцензії на користування радіочастотним спектром у межах смуги 2355-2395 МГц загальною шириною 40 МГц у період дії правового режиму воєнного стану певному користувачу без обов’язкового проведення аукціону.

На фоні руйнації інфраструктури операторів, складного економічного становища та падіння інвестиційної привабливості України, є сумнівною можливість повноцінної участі в конкурсі або аукціоні операторів, які не мають значної долі доходів на ринку. Як наслідок, ліцензія може бути отримана одним великим гравцем ринку, більше того вірогідно навіть за базовою ціною, яка буде значно нижчою за реальну цінність такого спектру. Це дозволить великому гравцю акумулювати значний обсяг цінного та обмеженого ресурсу – спектру, що на багато років спотворить конкуренцію, матиме негативний вплив на розвиток ринку електронних комунікацій України та принесе шкоду інтересам менших гравців ринку та абонентів.

При цьому, якщо спектр у смузі 2355-2395 МГц буде розподілений без конкурсу чи аукціону, державний бюджет може недоотримати від 360 млн. до 2,4 млрд грн додаткових надходжень.

  1. Надання ПрАТ «ВФ Україна» права використання додаткової смуги радіочастот 2575-2610 МГц загальною шириною 35 МГц для технології 4G або 5G.

Встановлення ціни на смугу радіочастот 2575-2610 МГц потенційно відкриває шлях до  впровадження у даному діапазоні радіотехнології 4G або 5G.

При цьому, при визначенні ціни за видачу ліцензій у діапазонах радіочастот 2300-2400 МГц, 1920-1980 МГц/2110-2170 МГц та 2500-2690 МГц для одного і того ж виду радіозв’язку з використанням радіотехнології LTE НКЕК використало різні науково-дослідні роботи (НДР). Зокрема, для визначення вартості спектру у діапазоні 2500-2690 МГц було використано нову НДР, проведену на одноосібне замовлення зацікавленої особи – ПрАТ «ВФ Україна».

За результатами нового дослідження вартість спектру зменшилася на 42,8%: з 1 059 260 грн за 1 МГц у кожному регіоні до 605 720 грн за 1 МГц. Таким чином, у разі видачі ліцензії за такою ціною, оператор отримає значну технологічну перевагу у найближчі роки, а державний бюджет недоотримає близько 400 млн грн. Якби ж спектр розподілявся прозоро і на рівних для всіх операторів умовах за результатами аукціону чи конкурсу, то бюджетні надходження могли б бути ще більшими.

При цьому НКЕК відхилила пропозицію Асоціації замовити за участю всіх зацікавлених суб’єктів ринку НДР для розрахунку вартості спектру в усіх діапазонах радіочастот, в яких можливе використання перспективних радіотехнологій. Вважаємо, такий підхід є непрозорим, несправедливим та дискримінаційним по відношенню до всіх операторів ринку, а також таким, що не відповідає інтересам держави.

Враховуючи вищевикладене, на думку Асоціації положення Проєкту не відповідають принципам державної регуляторної політики, а саме:

1) Збалансованості. Не забезпечені інтереси менших та потенційних гравців ринку, а саме обмежена їх фінансова можливість на рівних з великими гравцями ринку в умовах воєнного та пост-воєнного стану претендувати на додатковий спектр радіочастот, придатних для впровадження перспективних технологій. Не враховані інтереси держави, оскільки положення Проєкту зменшують потенційні надходження до державного бюджету. Не враховані інтереси споживачів (абонентів), оскільки концентрація спектру великими гравцями ринку може призвести до посилення їх потенційного монопольного (домінуючого) положення.

2) Ефективності. Прийняття акту не забезпечує досягнення максимально можливих позитивних результатів, так як не сприяє ані максимально можливому наповненню державного бюджету, ані покращенню конкуренції на ринку між суб’єктами в інтересах споживачів (а навпаки, сприяє її погіршенню);

3) Передбачуваності. Досвід попередніх років щодо розподілу радіочастотного спектру для впровадження технологій 3G, 4G демонстрував послідовний підхід держави щодо врахування інтересів усіх гравців ринку щодо обсягу радіочастотного спектру, що дозволяло уникати значної концентрації спектру в одних руках та сприяло розвитку ринку на благо усіх споживачів. На нашу думку, створення умов для концентрації радіочастотного спектру великими гравцями ринку не є послідовним та не відповідає, зокрема, меті державного управління і регулювання у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра відповідно до статті 4 Закону України «Про електронні комунікації», а саме: сприяння розвитку внутрішнього ринку шляхом створення рівних умов для здійснення господарської діяльності у сфері електронних комунікацій; забезпечення надання на всій території України якісних, прийнятних та доступних для населення послуг шляхом забезпечення ефективної конкуренції.

Враховуючи вищевикладене, просимо Державну регуляторну службу України:

  1. Відмовити у погодженні Проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром» у редакції, запропонованій НКЕК;
  2. Наполягати на прозорому та зрозумілому механізмі визначення вартості спектру, в якому можливе використання перспективних радіотехнологій, а саме через замовлення за участі всіх зацікавлених суб’єктів ринку електронних комунікацій у незалежного консультанта НДР для всіх діапазонів радіочастот, в яких можливе використання перспективних радіотехнологій;
  3. Наполягати на розподіленні спектру, в якому можливе використання перспективних радіотехнологій, виключно через проведення одночасних аукціонів або конкурсів і виключно після завершення дії режиму воєнного стану.

Заздалегідь дякуємо і сподіваємося, що ви підтримаєте позицію Асоціації, направлену на забезпечення справедливої конкуренції на ринку електронних комунікацій та захист інтересів Держави у цей непростий час.

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                                   Т.В. Попова