Лист № 2337 від 07.12.2018р.**

Голові Державної регуляторної

служби України

Ляпіній К.М.

Щодо повторних зауважень до проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій»

Шановна Ксеніє Михайлівно!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» створена для сприяння розвитку в Україні сфери цифрових технологій, зокрема, послуг доступу до Інтернет.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації розроблено проект рішення «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій» (далі – проект Рішення) та листом від 22.11.2018 № 01-7514/101 надіслано на повторне погодження до Державної регуляторної служби України.

До вказаного проекту Рішення Асоціацією неодноразово надавалися зауваження та пропозиції в рамках регуляторної процедури, що встановлена Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Також, було проведено ряд нарад, у тому числі, у приміщенні Державної регуляторної служби за Вашого головування, за результатами яких було відмовлено у погодженні проекту Рішення.

Проте, як вбачається з редакції проекту Рішення, що надіслано на повторне погодження до ДРС, вказані зауваження не враховані.

Зокрема, як зазначено у листі НКРЗІ, пункт 4 проекту Рішення викладено у новій редакції, а саме: «4. Це рішення набирає чинності одночасно з приведенням спеціального (галузевого) законодавства до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Разом з тим, пунктом 2 статті 21 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» передбачено, що ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 7 цього Закону, втрачає чинність з 1 січня 2018 року.

А в свою чергу, пунктом частини першої статті 7 передбачено ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про телекомунікації”, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Тобто, зауважуємо, що з 01.01.2018 правові підстави для ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій відсутні.

Отже, теоретично проект Рішення повинен був вступити у дію ще у січні 2018 року, а Ліцензійні умови – втратити чинність.

Оскільки, відповідно до пункту 8 зазначеної вище статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» надано доручення Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Такої ж позиції було й дотримано у листі Державної регуляторної служби про відмову у погодженні проекту Рішення (копія листа додається).

Таким чином, пункт 4 проекту Рішення потребує доопрацювання та викладення у новій редакції в частині набрання чинності проектом Рішення з моменту його офіційної публікації.

Також звертаємо увагу, що за наявної у Телекомпалаті інформації Мінюстом направлено на адресу НКРЗІ листа щодо приведення діяльності у відповідність до вимог Закону та необхідності подання до Мінюсту нормативно-правового акту про визнання такими, що втратили чинність, рішення НКРЗІ, якими затверджені, зокрема, ліцензійні умови діяльності у сфері телекомунікацій. На сьогодні, Міністерством юстиції розпочато процедуру скасування реєстрації цих рішень.

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що вказаний проект Рішення не враховує принципи державної регуляторної політики, визначені статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акту максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованості – в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

передбачуваності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики.

Враховуючи вищевказане, просимо, Вас Ксеніє Михайлівно, посприяти у доопрацюванні проекту Рішення у частині приведення його положень до вимог чинного законодавства.

Додаток: на 17 арк. в 1 прим.

http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/9918-vid-05.10.18.pdf

З повагою,

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації  

**Лист направлено за ініціативи Голови Ради асоціації Попової Тетяни Володимирівни

 

KPI_TelPU#4