Від 14.12.2021 № 2640


Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації

Щодо прийняття рішення про перегляд
Граничних тарифів на надання в
користування ККЕ

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація), у зв’язку з підготовкою НКРЗІ до розгляду та прийняття на черговому засіданні рішення «Про затвердження Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 30 грудня 2013 року № 861» (далі – Рішення НКРЗІ), звертається з проханням неупередженого розгляду цього питання.


На думку Асоціації, таке Рішення НКРЗІ потребує попереднього здійснення його оприлюднення та проведення громадських слухань з залученням операторів, провайдерів телекомунікацій.


Прийняття Рішення НКРЗІ зумовлює підвищення на 13% тарифів для послуг «Використання ККЕ» та «Бронювання місця в ККЕ» для всіх кабелів із встановленими зовнішніми діаметрами з 01.01.2022 р.


Відповідно, передбачається втрата чинності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 30 грудня 2013 року
№ 861 «Про затвердження Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 29.11.2012 № 620» (далі – чинні Граничні тарифи).
Чинні Граничні тарифи введені в дію з 18 лютого 2014 р. і встановлені відповідно до Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій (далі – Порядок), затвердженого рішенням НКРЗІ від 25.10.2012 № 540.


Згідно п. 1.4 Порядку, при прийнятті рішень щодо встановлення тарифів НКРЗІ враховує інформацію про діяльність операторів телекомунікацій – власників (володільців) ККЕ, які надають її в користування, а також іншу інформацію за результатами оприлюднення таких рішень та громадських слухань.


Асоціація просить НКРЗІ дотримуватись послідовності у державному регулюванні та процедури встановленої у п.5.3 Порядку, де встановлено, що для перегляду чинних тарифів оператор телекомунікацій подає до НКРЗІ відповідні обґрунтовані пропозиції, які повинні містити таку інформацію:
– економічні показники роботи оператора за останні 2 роки (обов’язково дані про доходи, витрати, рентабельність);
– розрахунок тарифів, виходячи з планової собівартості одиниці калькулювання;
– порівняльну таблицю чинних та нових тарифів із розрахунком зміни доходів при введенні нових тарифів.


Звертаємо увагу, що АТ «Укртелеком» у листі № 55-вих-80Д731-80Д920-2021 від 24.11.2021р. наголошує, що формула для визначення тарифу для надання послуг, наведена у п. 4.5 Порядку, зміні не підлягає. При цьому, зазначає, що зміна показника будь-якої складової кожної із формул, як то собівартість обслуговування, прибуток, площа перетину кабелю, коефіцієнт завантаження, діаметр поперечного перетину кабелю не тягне за собою необхідності змінювати саму формулу, однак є підставою для перерахунку грачиних тарифів.
Тоді як, п. 5.1 розділу Порядку визначено, що підставою для перегляду рівня тарифів на надання в користування ККЕ є зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії та матеріальні ресурси.


Згідно Порядку, у формулі розрахунку корисної площі перетину каналу ККЕ (Sкан), враховується норма завантаженості каналу ККЕ та міститься нерозривна пов’язаність розрахунку з показником у відомчих будівельних нормах саме станом на 01 жовтня 2012 року. Відповідно, у порядку відсутні будь-яких відсилочних норм, щодо необхідності перегляду цього показника станом на іншу дату, наприклад дату укладення договору тощо.


Відповідна юридична конструкція може змінитися тільки після внесення відповідних змін безпосередньо у текст Порядку. Наразі, будь яких змін у цій нормі Порядку не відбулося, а отже підстав для зміни у розрахунку не має.


Отже, Порядок визначає вичерпні підстави для перегляду тарифів до яких не входить зміна положень ГБН B.2.2-34620942-002:2015, в т.ч. в частині зміни норми завантаженості каналу KKE.


Асоціація наполягає на тому, що перегляд Граничних тарифів має відбуватися виключно у правовому полі за попереднього обговорення з операторами провайдерами телекомунікацій та, очевидно, не за два тижні до дати впровадження нових тарифів.


Момент запровадження оновленого тарифу, на думку Асоціації, має наступити не менш ніж за півроку з моменту набрання чинності відповідного рішення НКРЗІ. Це є вкрай важливим для планування бюджетів підприємств та дотримання НКРЗІ принципів державного регулювання, зокрема послідовності та передбачуваності.

З повагою
Голова Ради Асоціації                     Т.В. Попова

KPI_TelPU2021#3