Обговорення Правил етики у конкуренції на ринку платного телебачення України

На сьогодні, існує багато проблем у сфері надання послуг платного телебачення, зокрема, демпінг, безліцензійна діяльність провайдерів програмної послуги, не рівні умови на ринку, тощо.

Все це є проявами, по суті, нечесної конкуренції, оскільки такі суб’єкти отримують конкурентні переваги.

Спроби силових методів впливу на вирішення даних проблемних питань шляхом звернення до Міністерства внутрішніх справ щодо здійснення діяльності з надання програмної послуги без ліцензії, не допомогли викорінити такі незаконні прояви їх виникнення з різних причин.

Водночас, не задіяними залишилися методи та механізми саморегулювання шляхом публічних індустріальних домовленостей.

Згідно із статтею 33 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» суб’єкти господарювання при сприянні Торгово-промислової палати України та інших заінтересованих організацій можуть розробляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер господарської діяльності, а також для певних галузей економіки. Правила професійної етики у конкуренції погоджуються Антимонопольним комітетом України в установленому ним порядку. Правила професійної етики у конкуренції можуть використовуватись при укладанні договорів, розробці установчих та інших документів суб’єктів господарювання.

Механізм саморегулювання надасть змогу учасникам ринку досягти домовленостей щодо добровільного прийняття на себе ряду зобов’язань, які необхідно буде виконувати в майбутньому.

Таким чином, назріла необхідність встановлення конструктивного діалогу в частині основних принципів чесної конкуренції на ринку послуг платного телебачення. Такий діалог необхідно будувати в рамках Законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», а тому ми пропонуємо почати процес обговорення проекту Правил етики у конкуренції на ринку платного телебачення України, що розроблені експертами Телекомпалати України.

До такого обговорення пропонуємо долучитися провайдерам по всій території України та галузевим регуляторам: Антимонопольному комітету України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації та Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення.

Крім того, як вбачається зі слів Голови Антимонопольному комітету України, Юрія Терентьєва метою діяльності Антимонопольного комітету України є не «збирання штрафів», а недопущення зловживання монопольним становищем на конкурентних ринках, а також впровадження та подальший розвиток чесної конкуренції на ринках, де конкуренція на сьогодні відсутня або обмежена, але можлива.

Ми висловлюємо свою готовність та підкреслюємо важливість діалогу між бізнесом та індустріальними регуляторами, що сприятиме прийняттю ефективних рішень. Саме тому, розробленим проектом Правил етики у конкуренції на ринку платного телебачення України пропонується визначити основні норми поведінки підприємств – учасників ринку платного телебачення та відобразити підходи для вирішення конфліктних ситуацій , які виникають у зв’язку з недобросовісною поведінкою на ринку.

Так, проект Правил включає в себе такі розділи:

Загальні етичні вимоги,
Обов’язки Учасників щодо надання послуг споживачам,
Обов’язки Учасника по відношенню до конкурентів,
Обов’язки Учасника по відношенню до своїх працівників,
Обов’язки Учасника по відношенню до органів державної влади,
Порядок дій у разі порушення етичних вимог,
Відповідальність

Запрошуємо всіх провідних провайдерів програмної послуги розпочати у найкоротші строки обговорення редакції напрацьованого документу.

В ТПУ впевнені, що лише конструктивна дискусія всіх представників телекомунікаційної сфери та регуляторів допоможе вирішити таке актуальне проблемне. питання, як нечесна конкуренція.