Решения КиевСовета по доступу к жилому фонду в духе власти предшественников?

У зв’язку з тим, що Київрада раніше прийняла рішення від 14 травня 2015 року № 464/1328 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 липня 2011 року № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій » без урахування позиції громадськості Асоціація «Телекомунікаційна палата України» не змогла стояти осторонь і тому вирішила провести незалежне опитування експертів у сфері телекому і комунальної власності.

Ми опитали експертів і попросили висловити свою точку зору на тему: «Ситуація в Києві з розміщенням телекоммереж або чому КП «Київжитлоспецексплуатація» стягує плату за власність, яка, по суті, не є комунальною?»

Так, прокоментував дану ситуацію Дмитро Майданник, начальник служби юридичної безпеки компанії «ВОЛЯ».

Як Ви можете прокоментувати рішення Київради № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій», яким запроваджено посередника в особі комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» для збору коштів з підприємців за розташування телекомунікаційного обладнання (для надання послуг з доступу в Інтернет і телебачення) в будинках комунальної форми власності.

В цілому я не вбачаю нічого незаконного в рішенні Київради № 378/5765 (далі – Рішення № 378/5765).

Однак, в порушення ст. 24, ст. 136, ст. 137 Господарського кодексу України, КП «Київжитлоспецексплуатація», прикриваючись Рішенням № 378/5765, почало укладати договори щодо об’єктів, які не закріплені за КП «Київжитлоспецексплуатація» на конкретному праві, не перебувають на його балансі, тобто фактично початок стягувати плату за розміщення мереж на об’єктах, які не мають до КП ніякого юридичного відношення.

Більш того, більшість цих об’єктів не мають ніякого відношення до комунальної власності, оскільки є багатоквартирними будинками. Як відомо, в силу ст. 382 Цивільного кодексу України багатоквартирний будинок є спільною власністю власників квартир.

Частинами 1, 2 ст. 369 ГК України встановлено, що співвласники майна, що перебуває у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпорядження майном, що перебуває у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників.

Чи має КП «Київжитлоспецексплуатація» згоду хоча б одного власника квартири в кожному багатоквартирному будинку на передачу йому права розпоряджатися інфраструктурою всього будинку? Думаю, навряд чи. Але ж згода повинна бути отримана від всіх власників квартир.

Саме внаслідок безкарності КП «Київжитлоспецексплуатація» продовжує укладати з операторами телекомунікацій договори на розміщення обладнання в багатоквартирних будинках м.Києва та отримує від провайдерів чималі кошти. При цьому, за такими договорами грошові кошти надходять не в бюджет м.Києва, а на рахунку КП. Було б дуже цікаво простежити долю цих коштів.

Чи є судова практика з цього питання?

КП «Київжитлоспецексплуатація» свої дії «прикриває» не тільки Рішенням № 378/5765, а й іншим рішенням Київради – рішенням, яким визначено перелік комунального майна м.Києва. Йдеться про рішення Київради «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» від 2 грудня 2010 року № 284/5096 (далі – Рішення № 284/5096), яке в частині віднесення багатоквартирних будинків до об’єктів комунальної власності суперечить ч. 2 ст. 382 Цивільного кодексу України.

Операторам практично неможливо оскаржити це рішення в силу специфіки законодавства, оскільки «безпосередньо» Рішення № 284/5096 не торкається їх права. Однак, нещодавно одному оператору телекомунікацій (ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі») випала щаслива нагода оскаржити рішення.
Ця можливість з’явилася завдяки застосуванню Рішення № 284/5096 до ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі» в судовому рішенні за позовом КП «Київжитлоспецексплуатація» до зазначеного підприємства і стягнення значних коштів на користь позивача.
Якщо бути більш точним, 06.11.2014г. Апеляційний господарський суд м.Києва на підставі Рішення № 284/5096, Рішення № 378/5765 стягнув з ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі» значну суму грошових коштів за розміщення телекомунікаційного обладнання оператора в багатоквартирних будинках Шевченківського району міста Києва, визнавши при цьому багатоквартирні будинки комунальної власністю.

Більш того, судді змогли зробити висновок про те, що ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі» користується оплатним сервітутом, який встановлений Рішенням № 378/5765. Для тих, хто не знайомий з Рішенням № 378/5765 повідомляю, що в ньому навіть таке слово як «сервітут» не зустрічається.

Запитайте будь-якого юриста: «Справедливо чи таке рішення суду?». Він Вам миттєво відповість на це питання. А якщо немає поблизу юриста, рекомендую подивитися в Інтернет на тему багатоквартирних будинків численні як письмові, так і відеоінтерв’ю адвоката Тетяни Монтян.

Вищезазначене рішення Апеляційного господарського суду м.Києва згодом було скасовано 28.01.2015г. Вищим господарським судом України. Факт нанесення оператору прямих збитків внаслідок застосування судом Рішення № 284/5096 відбувся і саме він дав підстави ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі» для подачі до Київради позову про визнання протиправним та скасування Рішення № 284/5096 в частині включення до переліку об’єктів комунального майна м Києва багатоквартирних будинків Шевченківського району міста Києва.

Якщо підсумувати все вищесказане, КП «Київжитлоспецексплуатація» не має право розпоряджатися інфраструктурою багатоквартирного будинку, який не є комунальною власністю, ні для розміщення телекомунікаційного обладнання, ні для чого б то ні було. Однак, дану точку зору хотілося б нарешті побачити в конкретному вироці суду.

Також, потрібно відзначити, що вже підписано Президентом України Закон «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», який заповнив прогалину в законодавстві з управління багатоквартирними будинками http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53058

Норми даного Закону вже були предметом обговорення в ТелПУ https://telpu.com.ua/news/year2015/1301

Даним Законом багатоквартирний будинок так само розглядається як спільне майно власників квартир, нежитлових приміщень.

Таким чином, КП «Київжитлоспецексплуатація» має повне право укладати договори на розміщення мереж у житлових і нежитлових будівлях комунальної власності, але тільки по тих об’єктах, які закріплені за КП на певному праві і передані йому на баланс.

Чи є вказане КП, на балансі якого знаходиться комунальне майно, єдиним власником багатоквартирного будинку, в якому є приватизовані мешканцями квартири?

Згідно із законом КП не є власником багатоквартирного будинку. Юридично КП може бути співвласником такого будинку, якщо йому належить хоча б одна квартира в цьому будинку.

Хто від імені Київради може розпоряджатися комунальною власністю?

Згідно ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» тільки орган місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади здійснює правомочності в частині володіння, користування і розпорядження об’єктами права комунальної власності. Однак, на практиці це положення ігнорується.


Також публікуємо другу думку експерта – Валентина Голуба, незалежного юриста в місті Рівне.

В аспекті поставлених питань слід враховувати сутність нормативно-правового регулювання форм власності на нерухоме майно в Україні. У Конституції України передбачено право власності Українського народу (ст. 13), право державної власності (ст.14), право комунальної власності як власності територіальних громад (ст.142) і право приватної власності як невід’ємне право людини (ст. 41).

Також поділ на зазначені види права власності міститься в чинному Цивільному кодексі.

В силу вимог ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, що знаходиться на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, іноземцям і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування.

Рішенням Конституційного Суду України від 02.03.2004 року №4-рп / 2004 допоміжні приміщення передаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (кімнат у квартирах).

Роз’яснюючи деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом права державної власності, Вищий арбітражний суд України в пунктах 7, 8 Роз’яснення № 02-5 / 225 від 02.04.1994 року, яке в даний час не втратило силу, вказав на те, що вирішуючи спори, пов’язані з визнанням права власності, слід виходити з того, що знаходження майна на балансі підприємства (організації) ще не є безперечною ознакою його права власності.

З наведеного випливає, що Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» може бути уповноважене для збору коштів з підприємців за розташування телекомунікаційного обладнання (для надання послуг з доступу в Інтернет і телебачення) тільки в будинках комунальної форми власності, до яких не відносяться багатоквартирні будинки, квартири в яких належать фізичним або юридичним особам на праві приватної або державної власності.

Знаходження багатоквартирного будинку з приватизованими квартирами на балансі комунального підприємства не дає останньому права розпоряджатися допоміжними приміщеннями в такому будинку і отримувати від використання чужого майна прибуток.

З урахуванням кількості будинків у місті і колориту політичних переконань депутатів Київради, проконтролювати належним чином діяльність такого підприємства буде досить проблематично, що дозволить окремим посадовим особам розпоряджатися отриманими коштами від операторів в “ручному” режимі.


Цю настільки важливу тему також прокоментувала Людмила Петренко, юрист Комісії УСПП з питань науки та ІТ.

КЖСЕ, не будучи ні власником будівель (розташованих в них загальних приміщень), ні балансоутримувачем (керуючим), за фактом пропонує до висновку договір сервітуту та розпоряджається належним йому майном. Саме такі дії прямо суперечать ст. 319, 327 Цивільного кодексу України та положенням ч. 1, 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Крім того, згідно із рішеннями Конституційного Суду України (від 02.03.2004 р .. № 4-рп / 2004 та від 09.11.2011 р .. № 14-рп / 2011) допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні, технічне обладнання, елементи зовнішнього благоустрою і т.д.) передаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир багатоквартирних будинків.

З урахуванням норм Закону України №417-VIII «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», ситуація двояка – будинок, як цілісна споруда, може бути віднесена до об’єкту комунальної власності, розпорядження якої може здійснюватися виключно уповноваженим органом місцевої територіальної громади (але не КП).

У той же час, фактично все майно будинку, призначене для забезпечення потреб усіх власників квартир (і де знаходиться телеком обладнання) – є спільною власністю мешканців.
Загалом рішення № 378/5765 (і нещодавно прийняті 14 травня 2015 в нього зміни), крім вищенаведених положень законодавства, суперечить:

  •  Конституції України (ст.ст. 19, 41, 42);
  • У розділі ст. 4 ЗУ “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (право користування сервітуту за договором з КП не реєструється в Департаменті державної реєстрації Мін’юсту (колишня ДРСУ);
  • У розділі ст. 16 ЗУ “Про захист економічної конкуренції”.

Хто від імені Київради може розпоряджатися комунальною власністю?

Виключно орган місцевого самоврядування або уповноважений ним орган, якому делеговані відповідні повноваження. КЖСЕ – це лише підлегле Київраді комунальне підприємство.

Чи має КП «Київжитлоспецексплуатація» право розпоряджатися інфраструктурою багатоквартирного будинку і стягувати з підприємців кошти за розміщення телекомунікаційного обладнання (для надання послуг доступу до Інтернет і телебачення)?

З огляду на положення законодавства, не має. Єдина підстава дій КП «Київжитлоспецексплуатація» – це рішення Київради від 14.07.2011 р.