Бизнес предлагает усилить защиту несовершеннолетних от просмотра взрослого контента

За ініціативи учасників ринку спеціальна робоча група при Національній раді України з питань ТБ і радіомовлення розробила Меморандум щодо захисту неповнолітніх при наданні програмних послуг. Передбачається, що цей документ, який регулює показ телевізійного еротичного контенту, буде підписаний компаніями, які ведуть свій бізнес у відповідності з принципами корпоративної соціальної відповідальності.

Ринок платного ТБ зараз терпить стагнацію і одним з «рятувальних кругів» може стати трансляція платного контенту, наприклад, еротичних програм. При цьому важливо розуміти, що цей контент не може транслюватися вільно, тому що його перегляд може завдати шкоди психічному здоров’ю неповнолітнім.

Тому, ми як медіа – експерти, доклали максимум зусиль для захисту дітей від перегляду дорослого контенту і пропонуємо посилити норми, передбачені на даний момент законодавством України (трансляція тільки з 23:00 до 6:00 або кодований доступ – ст. 62 Закону «Про телебачення і радіомовлення»).

Відповідно до тексту запропонованого нами Меморандуму, неповнолітні не повинні мати можливість дивитися такий контент за звичайних обставин, а саме, трансляція або ретрансляція таких програм може здійснюватися в кодованому вигляді або з обмеженням за часом з 24:00 до 4:00 годин.

Але учасникам ринку також пропонується прийняти на себе додаткові обмеження, а саме:

  • обов’язок попередити споживача про необхідність обмеження перегляду програм неповнолітніми;
  • інформувати споживачів про можливість замовлення такої послуги без включення в повідомлення відео- і звукових фрагментів програм, будь-яких зображень і текстів, які можуть зашкодити розвиткові неповнолітніх;
  • обов’язок не рекламувати такі програми і не надавати до них доступ безкоштовно.

Даний Меморандум є актом саморегулювання і може встановити певні правила щодо захисту неповнолітніх при наданні програмних послуг. Підписання такого Меморандуму – це новий спільний крок регулятора і соціально відповідального бізнесу, який став прикладом злагодженої роботи для досягнення однієї мети – забезпечення моральної сторони трансляції специфічного контенту.

Відрадно, що на даний момент ідею Меморандуму підтримали всі асоціації провайдерів програмної послуги, а також провідні провайдери та дистриб’ютори (наприклад, Компанії Megogo, ВОЛЯ, Viasat). Крім того, для дотримання всіх законодавчих норм України, а також норм ЄС щодо поширення такого контенту, ТелПУ безпосередньо звернулася до медіа – регулятора Нідерландів про підтвердження того, що контент деяких телеканалів, які вже представлені в Україні, повністю відповідає правилам Директиви про аудіовізуальні медіа послуги, а також Конвенції про транскордонне мовлення.

Медіа-регулятор Нідерландів це підтвердив і вказав на досить цікаву систему захисту неповнолітніх від шкідливого аудіовізуального контенту, реалізовану в Нідерландах більше 15 років тому, а саме – систему спільного регулювання.

З текстом відповіді можливо ознакомиться на сайті Телекомпалати за посиланням.

Таким чином, можна сказати, що Телекомпалатою України приняті всі належні заходи для захисту неповнолітніх від перегляду дорослого контенту.