Напередодні офіційних переговорів про встановлення попередніх тарифів громадської спілки “Коаліція аудіовізуальних і музичних прав” Асоціація правовласників та постачальників контенту, Інтернет Асоціація України та Телекомпалата України закликають провайдерів об’єднатися під час офіційних переговорів з ГС «КАМП» на базі рекомендацій ДП «Держзовнішінформ».

Протягом чотирьох місяців на замовлення АППК, ІнАУ та ТелПУ фахівці державного підприємства підготували Рекомендації щодо розміру винагороди (відрахувань), що сплачуються користувачами під час кабельної ретрансляції за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач).

Згадані Рекомендації:

  • передбачають поступовість зростання плати, її залежність від рівня основних державних соціальних стандартів та стану економіки, з метою запобігання подорожчання телевізійних сервісів для споживачів;
  • містять обґрунтування фіксованої суми винагороди для сплати ОКУ відповідно до вимог абзацу другого частини 2 ст. 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;
  • враховують особливості діяльності суб’єктів, зокрема територію надання послуг і технологію ретрансляції, що дозволить уникнути негативного впливу на ринок у цілому;
  • передбачають винагороду у вигляді фіксованої суми, що забезпечує прозорість ії нарахування, подальшого розподілу, і не потребує додаткової перевірки документів провайдерів.

ДП «Держзовнішінформ»  – це державне підприємство, яке згідно до наказу № 608 від 02.05.2018р. Міністерства економічного розвитку і торгівлі уповноважене  здійснювати моніторинг цін на зовнішньому та внутрішньому товарних ринках, досліджувати динаміку цінових процесів на ринках та відповідність контрактних (зовнішньоторговельних) цін кон’юнктурі світового ринку.

KPI_TelPU2020#2