Лист від 17.10.2019 № 2384

Віце-прем’єр-міністру –
Міністру цифрової трансформації

М.А. Федорову

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150

Щодо можливого «блокування» діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернет

Шановний Михайле Альбертовичу!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», як асоціація підприємств сфери надання телекомунікаційних послуг, звертається до Вас, Михайле Альбертовичу, з приводу наступного.

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Наказом № 87 від 26.03.2019 року затверджено ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» (далі – ДБН), які набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», тобто з 01.12.2019.

Введення в дію ДБН має негативний вплив на процес розміщення у житлових будинках і спорудах телекомунікаційних мереж. Їх дія призведе до фактичного «блокування» діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, які у тому числі, надають послуги доступу до Інтернет.

Так, у підпункті «к» пункту 5.40 ДБН, передбачено, що у житлових будинках (нежитлових приміщеннях) не допускається розміщення:

автоматичних телефонних станцій загальною площею більше 100 м2, вузлів фіксованого зв’язку (обладнання: автоматичних цифрових телефонних станцій, центрів комутації, розподільчих абонентських концентраторів, телекомунікаційного обладнання мережі широкосмугового доступу до Інтернету).

Проте, підпункт 7.55 пункту 7 ДБН навпаки дозволяє обладнувати житлові будинки мережами і пристроями телекомунікацій загального користування (зв’язку, телебачення, проводового мовлення), а за необхідності, влаштовують окремі приміщення для їх організації. Технічні можливості мереж і пристрої телекомунікацій загального користування повинні відповідати нормам, що дозволяють отримання послуг ISDN (Integration Services Digital Network – цифрова мережа з інтеграцією послуг) та Інтернет-обслуговування. Технологія надання послуги визначається завданням на проектування.

Тобто, положення ДБН утворюють колізію між його власними положеннями.

Окрім того, звертаємо увагу, що такі положення ДБН прямо протирічать затвердженій постановою Верховної Ради України від 188-IX від 04.10.2019 Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, згідно з пунктом 14.2 якої, поставлено ціль, щоб громадяни могли користуватися високошвидкісним Інтернетом на всіх міжнародних автошляхах та в усіх населених пунктах.

А отже, однієї з основних цілей, яка поставлена перед Міністерством цифрової трансформації – забезпечити кожного громадянина доступом до якісного інтернету, не можливо буде досягнути.

Наведене обмеження у ДБН, з огляду на технічні особливості та широкотипність видів обладнання, що розміщується у житлових будинках для забезпечення надання телекомунікаційних послуг, містить ризики неоднозначного трактування сторонами договірних відносин з доступу до інфраструктури будівництва, а також очевидну загрозу у вигляді вимоги до оператора телекомунікацій демонтувати функціонуючі телекомунікаційні мережі у житлових багатоквартирних будинках.

Згідно Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон про телекомунікації) телекомунікаційна послуга – продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій. Надання/отримання телекомунікаційних послуг не може бути забезпечено при встановленні обмежень, критичних вимог щодо розміщення технічних засобів телекомунікацій, насамперед, в житлових багатоквартирних будинка.

Нормативне регулювання сфери телекомунікацій і зв’язку за основну мету ставить забезпечення повсюдного надання телекомунікаційних послуг достатніх асортименту, обсягу та якості шляхом обмеженого регулювання ринкових відносин. Телекомунікації є невід’ємною частиною виробничої та соціальної інфраструктури України і призначені для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, органів державної влади в телекомунікаційних послугах, – це закріплено  в статті 3 Закону про телекомунікації.

Слід взяти до уваги, що частина дев’ята статті 31 Закону про телекомунікації зобов’язує забудовника обладнати нові об’єкти житлово-побутового та іншого призначення всіх форм власності мережами і пристроями для організації надання телекомунікаційних послуг.

При цьому, операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам дозволяється в порядку, встановленому законодавством, прокладати кабельні підземні, підводні та наземні лінії телекомунікацій через мости, тунелі, колектори, вулиці, шляхи, будівлі, ліси і води, а також використовувати для цього опори ліній електропередачі та опори інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

Стаття 31 Закону про телекомунікації визначає, що доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ).

Закон про доступ гарантує оператору безперешкодний доступ до інфраструктури будівництва, визначає чітку процедуру узгодження істотних умов договору з доступу між власником (володільцем) такої інфраструктури і оператором, провайдером телекомунікацій, регламентує умови до підготовки проектних рішень з доступу для розміщення телекомунікаційного обладнання, виготовлення технічних умов з доступу тощо.

Для врегулювання вказаної проблеми необхідно розробка та внесення змін до ДБН шляхом викладення підпункту «к» пункту 5.40 та підпункту 7.55 пункту 7 у таких редакціях:

«5.40 Не допускається розміщення у житлових будинках:

к) автоматичних телефонних станцій та вузлів фіксованого зв’язку (обладнання: автоматичних цифрових телефонних станцій, центрів комутації, розподільчих абонентських концентраторів, телекомунікаційного обладнання мережі широкосмугового доступу до Інтернету) загальною площею більше 100 м2.».

Другий абзац підпункту 7.55 пункту 7 редакційно доопрацювати з урахуванням сьогоденного розвитку технологій:

«Технічні можливості мереж і пристрої телекомунікацій загального користування повинні відповідати нормам, що дозволяють отримання цифрових та Інтернет послуг. Технологія надання послуги визначається завданням на проектування.»

Враховуючи вказане, звертаємося до Вас, Михайле Альбертовичу, з проханням втрутитися в ситуацію та провести нараду за участю представників Міністерства розвитку громад та територій України, ринку телекомунікацій та профільних асоціацій і стати майданчиком для вирішення вказаної нагальної потреби.

Зі свого боку повідомляємо, що Асоціація «Телекомунікаційна палата України» готова активно брати участь в усіх необхідних нарадах та надавати свою експертну допомогу.

З повагою,

Голова Ради Асоціації

«Телекомунікаційна палата України»                                  Т.В. Попова