Лист від 28.11.2019р № 2390

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001

Щодо Рішення НКРЗІ «Про затвердження

Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій»

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідні компанії сфери цифрових технологій та створена для сприяння розвитку у зазначеній сфері, звертається з приводу наступного.

Нам стало відомо, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації на адресу Міністерства юстиції України надіслано проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій» (далі – проект Правил) з метою його подальшої державної реєстрації.

Разом з тим, вказаний проект Правил містить низку положень, які не відповідають чинному законодавству у сфері телекомунікацій з огляду на наступне.

1.Абзацом п’ятим підпункту 5 пункту 2 розділу ІІ передбачено, що при здійсненні Діяльності оператори, провайдери зобов’язані брати участь, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, у проведенні тренувань на регіональному і загальнодержавному рівнях щодо готовності телекомунікаційних мереж до роботи в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, особливого періоду або під час проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та використання ресурсів власних телекомунікаційних мереж для забезпечення потреб спеціальних споживачів.

Проте, положеннями Закону України «Про телекомунікації», на виконання якого розроблено проект Правил, такого обов’язку для операторів, провайдерів телекомунікацій не передбачено, а отже встановлення його на рівні підзаконного акту має ознаки перевищення повноважень НКРЗІ та потребують вилучення.

  1. Пунктом 4 розділу ІV проекту Правил передбачено, що при наданні в користування міжнародних каналів електрозв’язку для транзиту трафіка через територію України оператор зобов’язаний надавати на запит до НКРЗІ та ЦОВЗ, інформацію стосовно таких каналів та забезпечити їх цілісність, шляхом виключення відгалуження трафіка на території України.

Проте, вказана вимога не відповідає законодавству, в тому числі, Закону України «Про телекомунікації», оскільки відсутнє зобов’язання для операторів, які надають в користування міжнародні канали електрозв’язку  надавати інформацію стосовно таких каналів. Крім того, не вбачається з редакції вказаного пункту проекту Правил, що може бути підтвердженням та доказом забезпечення цілісності міжнародних каналів електрозв’язку , а також необхідний обсяг інформації, який може бути запитуваний НКРЗІ та ЦОВЗ, що в подальшому може вплинути на подвійне трактування вказаного положення, наприклад, під час здійснення заходів державного нагляду та контролю.

Тому, вважаємо пункт 4 розділу ІV проекту Правил потребує вилучення.

  1. Пунктом 6 розділу ІV проекту Правил передбачено, що при здійсненні діяльності з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж оператори повинні надавати послуги тільки за умови укладення відповідного договору та за наявності у суб’єктів господарювання – власників телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіо мовлення та проводового радіомовлення проектної документації на мережу, розроблену відповідно до законодавства.

Тобто, проектом Правил передбачається наділення суб’єкта господарювання не властивими йому повноваженнями, а саме щодо фактичного контролю наявності проектної документації на мережу.

Проте, згідно з підпунктом 7 пункту 4 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. № 294, лише Держархбудінспекція здійснює державний контроль за дотриманням: вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів і правил, технічних умов, інших нормативних документів під час провадження містобудівної діяльності; ліцензійних умов на провадження господарської діяльності.

Таким чином, пункт 6 розділу ІV проекту Правил потребує доопрацювання.

Відповідно до пункту 2.1 розділу II Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 р. № 34/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 р. за № 381/10661), передбачено, що відповідно до вимог нормопроектувальної техніки нормативно-правовий акт, зокрема, повинен бути ясним, чітким, зрозумілим, стислим і послідовним та не повинен містити суперечливих норм права.

Пунктом 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, передбачено, що у державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий акт, зокрема, не відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС); порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов’язки.

Враховуючи вищенаведене, просимо відмовити у державній реєстрації проекту Правил з метою недопущення впровадження нормативно-правових актів, що суперечать актам вищої юридичної сили та просимо звернути увагу НКРЗІ на необхідність доопрацювання його положень з урахуванням зауважень, наданих у цьому листі.

З повагою,

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації