Комітет Верховної Ради України

з питань фінансів, податкової та митної політики

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації

Копії:

Кабінет Міністрів України

Міністерство фінансів України

Міністерство цифрової трансформації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку

Щодо невмотивованого високогопідвищення рентних ставок за користування радіочастотним ресурсом України

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій, висловлюючи свою повагу звертається з приводу наступного.

На робочих групах, у тому числі на тій, що відбулася 3 жовтня 2019 року, у приміщенні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податків та митної політики обговорювалося питання перегляду передбачених Податковим кодексом України ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Так, згідно обговорень передбачається з 1 липня 2020 року збільшити ставку рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, в діапазонах 2300-2400 МГц, 2500 – 2690 МГц, 3400-3800 МГц для всіх видів радіозв’язку з 45,83 грн. до 3000 грн. за 1 МГц смуги радіочастот на місяць.

Тобто, запропонована ставка рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за діючою радіотехнологією «мультисервісний радіодоступ» збільшиться у 65 разів у порівняні з попередніми роками вже з 1 липня 2020 року.

Проте, користувачам не надається можливість застосовувати нові  радіотехнології. Таким чином,  пропозиціями змін до Податкового кодексу обов’язок сплачувати рентну ставку за можливість користуватися будь-якою технологією встановлюється, а право користуватися будь-якою технологією або обирати радіотехнологію в межах ліцензії законом не надається.

Крім того, у вказаних законодавчих змінах до Податкового кодексу, вважаємо, застосовано диференційований підхід до регулювання ринку, оскільки частоти окремих компаній пропонують залишити на діючих рентних ставках.

Вважаємо, що будь-які зміни в податковій політиці повинні бути економічно обґрунтовані, а в даному випадку фінансово-економічне обґрунтування запропонованих змін відсутнє.

Ставка 3000 грн. для надання лише послуг рухомого (мобільного) зв’язку в діапазоні 2500-2690 МГц була розрахована іноземним консультантом – компанією «Analysys Mason Limited» на виконання пункту 1 Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р в рамках проведення науково-дослідної роботи з питань дослідження стану розподілу радіочастотного ресурсу України і розроблення пропозицій щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (LTE) у відповідних частотних діапазонах.

Проте, підвищення рентної ставки для технології «мультисервісний радіодоступ» взагалі не досліджувалось.

Наголошуємо, що збільшення ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України можливе виключно у разі реалізації комплексних заходів, а саме:

внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (далі – План використання РЧР);

– у разі впровадження технологічної нейтральності, тобто запровадженого Регулятором права надавати споживачам послуги за будь-якими технологіями в межах, дозволених ліцензіями. Саме в такому випадку може бути виправданим підвищення ставки рентної плати;

впровадження технологічної нейтральності має бути реалізовано раніше або в крайньому випадку одночасно з підвищенням ставок рентної плати.

Користування правом на впровадження передових технологій дозволить отримати прибуток від провадження діяльності, що дасть змогу сплачувати встановлені державою податки та збори

На сьогодні у діючій редакції Податкового кодексу України смуги радіочастот 2300 – 2400 МГц та 2500 – 2690 МГц вже віднесені до виду радіозв’язку «Стільниковий радіозв’язок» і розмір рентної плати для них встановлено у 3 000 грн. за 1 МГц (позиція 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України). Такий підхід є логічним та зрозумілим для телекомунікаційної галузі.

Проте, Планом використання РЧР частоти у діапазонах 2300-2400 МГц, 3400-3800 МГц дозволені для використання виключно конкретного виду радіозв’язку, а саме: «радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації».

Тобто, лише після внесення змін до Плану використання РЧР можливе впровадження технологічної нейтральності, а разом з тим і може бути змінено ставки податку.  Проте, Регулятором – НКРЗІ цього, на жаль, не зроблено та не запроваджено жодних процедур, необхідних для впровадження перспективних технологій в зазначених діапазонах.

Під негативний вплив такого різкого підвищення ставок (з 45,83 грн. до 3000 грн) підпадуть не лише оператори, що утримують ресурс держави без надавання послуг, але і оператори, що сумлінно виконують ліцензійні умови, надають якісні послуги споживачам за технологією, яка на сьогодні дозволена ліцензією. Запровадження таких змін призведе до повного припинення діяльності ряду малих та середніх операторів зв’язку, що регулярно сплачують понад 15 млн. грн. на рік встановлених законодавчо податків і зборів до державного бюджету країни лише за користування радіочастотним ресурсом, не враховуючи сплачені податки від наданих телекомунікаційних послуг.

Крім того, при встановлені нових ставок рентної плати необхідно також керуватися і вимогами статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс», згідно з якою до основних принципів користування радіочастотним ресурсом віднесено:

– відкритість, об’єктивність, недискримінаційність і прозорість умов та процедур планування, виділення і розподілу радіочастотного ресурсу України;

заохочення конкуренції на основі збалансування інтересів держави, суспільства і користувачів радіочастотного ресурсу України;

забезпечення рівності законних прав та інтересів усіх фізичних і юридичних осіб, які користуються або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

Вважаємо, що для впровадження окремих змін в частині регулювання використання радіочастотного ресурсу необхідно враховувати й кращі Європейські практики, зокрема, брати до уваги положення Директиви (ЄС) 2018/1972 від 11 грудня 2018 року, якою прийнято Європейський кодекс електронних комунікацій (далі – Кодекс).

Так, згідно з його положеннями, передбачено, що для забезпечення оптимального використання ресурсів плата повинна відображати економічну та технічну ситуацію на ринку, а також будь-який інший значний фактор, що визначає їх вартість (пункт 100).

Відповідно до статті 42 Кодексу передбачено: «Держави-члени можуть дозволити компетентному органу встановити збір за права користування радіочастотним спектром. Держави-члени повинні забезпечити, щоб такі збори були об’єктивно виправданими, прозорими, недискримінаційними та пропорційними по відношенню до їх призначення».

Таким чином, вважаємо передчасними спроби такого радикального збільшення надходжень у 2020 року за рахунок підвищення рентної ставки у більше ніж 65 разів без попереднього або одночасного впровадження технологічної нейтральності. Підвищення рентної ставки в даному випадку не забезпечить ефективну динаміку зростання дохідної частини бюджету, а лише навпаки призведе до зворотної дії – недоотримання Державним бюджетом коштів у розмірі понад 15 млн. грн у разі припинення діяльності частини компаній.

Вже не перший рік суб’єкти ринку пропонують запровадити прозорий механізм розрахунку та справедливий підхід до сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом у вигляді затвердження Методики розрахунку такої рентної плати. Проте, й досі Методику не затверджено, що призводить до можливості вносити необґрунтовані пропозиції щодо змін до Податкового кодексу.

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас не допустити прийняття змін до Податкового кодексу України в частині підвищення рентної ставки без внесення змін до Плану використання РЧР та без одночасного впровадження технологічної нейтральності або відкриття перспективних технологій.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                Т.В. Попова